Regulatorisk
Pressmeddelande
14 sep 2010, 17:11 CET

Miljööverdomstolen fastställer sanktionsavgift

Miljööverdomstolen beslutade den 14 september 2010 att Billerud, i enlighet med Miljödomstolens och Naturvårdsverkets beslut, ska betala sanktionsavgift om ca MSEK 19,5.

Naturvårdsverket beslutade den 10 december 2007 om att Billerud ska betala ca MSEK 19,5 för att företaget inte på ett korrekt sätt överlämnat utsläppsrätter för 2006. Billerud har enligt gällande regler genomfört revision och redovisning av korrekt antal utsläppsrätter för 2006. Genom ett administrativt misstag överlämnades Billeruds utsläppsrätter för anläggningarna i Skärblacka och Karlsborg på fel konto i Svenskt Utsläppsrättssystem (SUS). Billerud överklagade beslutet till Miljödomstolen, som i september 2009 ålade bolaget att i enlighet med Naturvårdsverkets beslut betala sanktionsavgiften. Billerud valde då att överklaga domslutet till Miljööverdomstolen som nu har beslutat att Billerud ska betala sanktionsavgiften.

Billerud har under 2009 reserverat för beloppet varför dagens dom inte medför någon påverkan på bolagets resultat under 2010.

– Vi accepterar Miljööverdomstolens beslut men vår uppfattning är att en sanktion om MSEK 19,5 saknar proportionalitet, säger Billeruds VD och koncernchef Per Lindberg.