Pressmeddelande
15 sep 2020, 8:00 CET

BillerudKorsnäs bäst i branschen på hållbarhet

Hållbarhetsanalysföretag Sustainalytics rankar BillerudKorsnäs som det mesta hållbara bolaget att investera i inom förpackningsbranschen i ESG Risk Ratings. För bolaget är förstaplatsen ännu ett kvitto på att dess gedigna hållbarhetsarbete har lönat sig. BillerudKorsnäs rankas sedan tidigare av Dow Jones Sustainability Index som världens mest hållbara förpackningsföretag

I hållbarhetanalysföretaget Sustainalytics årliga utvärdering bedöms BillerudKorsnäs ha en låg riskexponering och en stark hantering av hållbarhetsfrågor. BillerudKorsnäs får ESG Risk Rating-poängen 10,0, där låga siffror betyder låg risk, och placerar bolaget på en förstaplats av samtliga utvärderade förpackningsföretag.

Sedan förra året har BillerudKorsnäs förbättrat sitt ESG-betyg och avancerat till plats 88 av de över 12 000 företag som ingår i Sustainalytics bedömning. Enligt Sustainalytics är BillerudKorsnäs globalt det företag med lägst hållbarhetsrisk inom sin industri, och rankas därför som nummer ett av sammanlagt 80 förpackningsbolag. BillerudKorsnäs bedöms även ha lägre ESG-risk än samtliga pappers- och skogsföretag som ingår i Sustainalytics utvärdering.

- Förbättringen är ett kvitto på att vårt hårda och strukturerade hållbarhetsarbete, där vi fokuserar på områden där vi kan göra störst skillnad, även premieras från ett investerarperspektiv, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs.

Områden där BillerudKorsnäs position bedöms vara särskilt stark är koldioxidutsläpp från den egna produktionen samt arbetet med hälsa och säkerhet.

- Jag blir dagligen påmind om hur viktiga hållbarhetsfrågorna är för såväl institutionella investerare som småsparare. Därför är det väldigt glädjande att vi får så bra betyg av Sustainalytics, säger Lena Schattauer, IR-chef på BillerudKorsnäs.

Läs mer om Sustainalytics och ESG Risk Ratings på: https://www.sustainalytics.com/esg-ratings/.

För frågor kontakta:

Louise Wileen Bjarke, presschef, +46722103514, louise.wileenbjarke@billerudkorsnas.com

Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör, +46767973530, malin.ljungeiborn@billerudkorsnas.com

Lena Schattauer, IR-chef, +46705955100, lena.schattauer@billerudkorsnas.com
 

BillerudKorsnäs provides packaging materials and solutions that challenge conventional packaging for a sustainable future. We are a world-leading provider of primary fibre based packaging materials and have customers in over 100 countries. The company has 8 production units in Sweden, Finland and the UK and about 4500 employees in over 13 countries. BillerudKorsnäs has an annual turnover of about SEK 24 billion and is listed on Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.com