Pressmeddelande
28 sep 2020, 8:30 CET

BillerudKorsnäs bidrar till positiv klimateffekt

Skogens roll i att bekämpa klimatförändringarna är viktig och välkänd. Vad som är mindre känt är att produkterna från skogens råvara bidrar till att stora mängder fossil olja stannar kvar under marken. Det innebär bland annat att BillerudKorsnäs verksamhet och produkter bidrar med en stark, positiv klimateffekt, enligt en ny studie.

- Totalt sett är effekten av att byta ut förpackningar av plast, glas och aluminium mot pappersbaserade lösningar mycket större än vad man tidigare har trott. Vi hoppas att studien bidrar till ökad förståelse både inom politiken och för handel, varumärkesägare och konsumenter när de väljer mellan olika förpackningsmaterial, säger Malin Ljung Eiborn, Hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs.

Studien är ledd av Peter Holmgren, skogsbruksspecialist och tidigare generaldirektör för Center for International Forestry Research (CIFOR), och visar att BillerudKorsnäs försäljning av kartong, papper och massa bidrar till en årlig reduktion av 5,4 miljoner ton koldioxid från atmosfären. Detta motsvarar utsläppen av växthusgaser från hela svenska stålindustrin, eller en tredjedel av alla inrikestransporter i Sverige. Siffran inkluderar även den negativa klimatpåverkan från verksamheten, som främst handlar om utsläpp relaterade till inköp av insatsvaror och transporter. BillerudKorsnäs produktion är idag 97 procent fossilfri.

- Vår roll är att stimulera ansvarsfullt skogsbruk och se till att fossila produkter byts ut mot förnybara. Det är väldigt glädjande att få bekräftat att vi bidrar till en positiv klimateffekt i så stor skala. Vi har dessutom stort fokus på att fasa ut de resterande 3 procenten av fossilt bränsle från vår produktion, säger Malin Ljung Eiborn.

I dag finns det ingen formell metod för att rapportera klimateffekten av att ersätta fossila produkter med biobaserade, s.k. substitutionseffekt. Beräkningarna i studien är därför baserade på ett flertal tredjepartsgranskade livscykelanalyser för jämförbara förpackningar. Metodiken bygger på att det biogena kolet som finns i pappersförpackningarna ingår i ett kretslopp där utsläppen absorberas av skogen, medan fossilt kol innebär ett nettotillskott i atmosfären.

- Under de senaste åren har vi märkt av ett ökat intresse för skogen som råvara. En intressant slutsats från studien är att pappers- och kartongprodukter kan generera en klimatfördel som är betydligt högre än om skogsråvaran används direkt som biobränsle. Det behövs dock mer forskning inom området för att förstå den fulla potentialen, säger Malin Ljung Eiborn.

Mer information om BillerudKorsnäs klimatpåverkan och studien finns här: https://www.billerudkorsnas.se/hallbarhet/klimatpaverkan.

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Wileen Bjarke, Presschef, +46722103514, louise.wileenbjarke@billerudkorsnas.com


BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se