Regulatorisk
Pressmeddelande
17 jun 2020, 9:00 CET

BillerudKorsnäs förenklar organisationen

Som ett steg i den pågående processen att förbättra effektiviteten och öka verksamhetens anpassningsförmåga till stora förändringar i omvärlden avser BillerudKorsnäs att förenkla organisationsstrukturen. Från den 1 augusti 2020 kommer verksamheten att följa affärsflödet och byggas runt tre ansvarsområden: Wood Supply, Operations och Commercial. Parallellt samlas resurserna för hållbarhet och innovation i en ny gemensam funktion, Sustainability & Strategic Development.

- Vi måste möta marknadens och kundernas förändrade behov av hållbara produkter och lösningar. Den nya organisationen är ett viktigt steg i en process för att skapa förutsättningar för ett bättre resursutnyttjande, högre effektivitet och en verksamhet som har förmågan att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden, säger Lennart Holm, tf VD på BillerudKorsnäs.

Förändringen innebär att nuvarande divisioner ersätts av en förenklad organisation där ledningen kommer närmare affären. Den nya organisationen följer affärsflödet och byggs runt tre ansvarsområden: Wood Supply, Operations och Commercial. För att ytterligare integrera hållbarhet och innovation i affären samlas dessa resurser i en gemensam funktion, Sustainability & Strategic Development. Verksamheten inom Solutions fortsätter verka som en fristående affär som rapporterar direkt till VD men lyfts ur koncernledningen.

Från den 1 augusti kommer BillerudKorsnäs koncernledning bestå av följande personer: Lennart Holm, tf VD, Ivar Vatne, CFO, Helene Biström, EVP Commercial, Tor Lundqvist, EVP Operations, Uno Brinnen, tf EVP Wood Supply, Ulf Eliasson, EVP Sustainability & Strategic Development och Paulina Ekvall, EVP HR.

I samband med att förändringen genomförs lämnar Mikael Andersson, idag EVP Division Board, samt Magnus Wikström, idag EVP Innovation, bolaget.

- Jag vill tacka Mikael och Magnus för mycket värdefulla insatser och bidrag i olika roller och önska dem lycka till i framtiden, kommenterar Lennart Holm

Den externa finansiella redovisningen bedöms endast påverkas marginellt och kommer att anpassas från och med tredje kvartalet 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46703733507, ivar.vatne@billerudkorsnas.com
Louise Wileen Bjarke, presschef, +46722103514, louise.wileenbjarke@billerudkorsnas.comBillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se