Pressmeddelande
24 nov 2020, 8:00 CET

BillerudKorsnäs lösning för e-handelspåsar – det naturliga alternativet för den medvetna konsumenten och e-handlaren

Behovet av hållbara förpackningsalternativ ökar när allt fler väljer att handla online. Med e-handelspåsar gjorda av BillerudKorsnäs papper Xpression E-com kan fossila utsläpp minska med 50 procent jämfört med plast och dessutom leda till ett nettoupptag av koldioxid från atmosfären. Det är resultatet från en ny oberoende studie som jämför miljöpåverkan av olika typer av e-handelsförpackningar.

Den globala e-handelsmarknaden, som växte snabbt redan före Covid-19, har fått ytterligare skjuts av pandemin. Denna tillväxt ökar efterfrågan på förpackningar och ökar belastningen på planeten gällande förpackningsavfall. Nu laddar handeln inför den förväntade köpfesten Black Friday, som brukar betraktas som den inofficiella starten på julhandeln. För den medvetna återförsäljaren och konsumenten finns BillerudKorsnäs papper Xpression E-com som det hållbara alternativet. 

- BillerudKorsnäs mission att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid anger tydligt varför vi finns och hur vi ser på vår roll i samhället. Xpression E-com är ett exempel på hur vi tänker utanför boxen för att bekämpa klimatförändringarna och minska plastanvändningen. Vi hoppas att den nya studien kan hjälpa onlinebutiker att ersätta sina förpackningar med ett mer hållbart alternativ, säger Malin Ljung Eiborn, direktör för hållbarhet på BillerudKorsnäs.

Som en världsledande producent av hållbara förpackningsmaterial har BillerudKorsnäs utvecklat Xpression E-com, som är ett hållbart och tåligt papper speciellt utformat för handelspåsar inom detaljhandeln på nätet. En studie utförd av RISE, Research Institutes of Sweden, visar den stora miljövinsten med att använda Xpression E-com istället för plast eller återvunnet kartongmaterial.
Studien är baserad på livscykelanalyser som beräknar miljöpåverkan från råmaterialtillförsel, produktion, transport och sluthantering. Resultaten visar att en e-handelspåse gjord av oblekt Xpression E-com papper minskar fossila utsläpp med 50 procent jämfört med motsvarande e-handelspåse i plast.

Enligt RISE är utfallet stabilt och gäller även vid justering av olika parametrar i känslighetsanalysen, såsom olika materialspecifikationer, geografiska platser och antaganden om sluthantering.

- När pandemin slår hårt mot traditionell handel ökar e-handelns betydelse för många varumärkesägare. Det sätter fokus på e-handelsförpackningar som en möjlighet att kommunicera och i slutändan bygga en starkare relation med kunderna. Vi hoppas att den här studien kommer att hjälpa online-återförsäljare att byta ut sina förpackningar mot ett mer hållbart alternativ, säger Valdemar Forsblom, projektledare på BillerudKorsnäs.

Studien från RISE visar att papperspåsen är återvinningsbar. Materialet är tillverkat av BillerudKorsnäs produktionsenheter som är så gott som fossilfria, vilket ger påsen en klar fördel jämfört med plastpåsar och wellpapplådor av återvunnet material.

Om man också inkluderar biogena utsläpp visar studien att 1 000 e-handelspåsar av Xpression E-com tar bort 50 kg koldioxid från atmosfären sett över hela livscykeln. Papperet är också mer miljövänligt med tanke på utsläpp i luft, vatten och mark som kan leda till övergödning.

Hela studien finns på www.billerudkorsnas.com/LCA

 

För ytterligare information kontakta:

Louise Wileen Bjarke, presschef, + 46722103514, louise.wileenbjarke@billerudkorsnas.com

Valdemar Forsblom, projektledare, + 46725295649, valdemar.forsblom@billerudkorsnas.com
 

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se