i aM sick sons worK
Git Navigation_Refactoring 2022-04-13_12:42
Pressmeddelande
15 jan 2020, 8:00 CET

BillerudKorsnäs nummer ett inom hållbarhet

För sjätte året i rad får BillerudKorsnäs högsta betyg av EcoVadis och fortsätter därmed vara i toppen av de företag som utvärderas. Detta är en av flera hållbarhetsutvärderingar, bland annat Dow Jones Sustainability Indices, som bekräftar att BillerudKorsnäs är ett av de ledande företagen inom hållbarhet i branschen

”Vi är stolta över att bli tilldelade Platinum-medaljen av EcoVadis, vilket återspeglar BillerudKorsnäs hållbarhetsåtaganden. Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och vi tror på en framtid där 100 procent av förpackningar är återvinningsbara, förnybara och fossilfria. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss, och det är avgörande att vi lyckas involvera våra leverantörer och kunder på denna resa.”

- Malin Ljung Eiborn, EVP Sustainability, BillerudKorsnäs

EcoVadis utvärdering bedömer hur väl ett företag har integrerat principerna för CSR i deras affärs- och ledningssystem. Metodiken omfattar 21 kriterier inom fyra teman; miljö, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik, och hållbara inköp.

Årets utvärdering visar att BillerudKorsnäs får höga betyg för sitt arbete inom miljö och inom leverantörskedjan. Ett exempel är BillerudKorsnäs ambitiösa åtagande att minska koldioxidutsläppen i enlighet med Parisavtalet. Idag använder företaget 97 procent biobränslen i produktionen, och det långsiktiga målet är att bli fossilfri. Ett annat viktigt område är hållbara inköp av träråvara där BillerudKorsnäs uppfyller höga krav.

Läs mer om EcoVadis här.

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Wileen Bjarke, tf presschef, +4672-2103514, Louise.WileenBjarke@billerudkorsnas.com
 

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se