Regulatorisk
Pressmeddelande
10 sep 2020, 16:45 CET

Ingen extra utdelning avseende 2019

Styrelsen i BillerudKorsnäs har beslutat att inte lämna förslag till en extra utdelning för 2019.

Den 25 mars 2020 kommunicerades att styrelsen i BillerudKorsnäs hade beslutat att dra tillbaka den tidigare föreslagna extra utdelningen för 2019. Samtidigt meddelades att styrelsen avsåg kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om en extra utdelning förutsatt att osäkerheten hade minskat och förutsägbarheten på marknaden hade förbättrats.

Styrelsen i BillerudKorsnäs har nu gjort bedömningen att osäkerheten är fortsatt stor och att förutsägbarheten på marknaden är fortsatt begränsad. Således har styrelsen beslutat att inte kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma under 2020 för att besluta om en extra utdelning.

Styrelsens utdelningsförslag avseende det innevarande året kommer på sedvanligt sätt att lämnas i samband med publiceringen av bokslutskommunikén för 2020.


För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, IR-chef, +46 8 553 335 10


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2020 klockan 16.45 CET.