Regulatorisk
Pressmeddelande
18 dec 2020, 13:00 CET

Omräknade siffror enligt ny rapporteringsstruktur

Som en följd av en omorganisation har BillerudKorsnäs ändrat sin rapporteringsstruktur från den 1 oktober 2020. För att möjliggöra jämförelser i kommande finansiell rapportering, presenterar BillerudKorsnäs omräknade siffror för alla kvartal 2019 och de tre första kvartalen 2020. 

 BillerudKorsnäs finansiella utveckling granskas i tre rörelsesegment: Produktområde Board, Produktområde Paper samt Solutions och övrigt. 

•    Produktområde Board inkluderar försäljning och kostnader relaterade till vätskekartong, förpackningskartong och containerboard. 

•    Produktområde Paper inkluderar försäljning och kostnader relaterade till säckpapper samt kraftpapper som nu även innehåller Fibreform®. Dessutom inkluderas i produktområde Paper överskottet av pappersmassa som inte används i den egna produktionen.

•    Solutions och övrigt inkluderar försäljning och kostnader relaterade till Managed Packaging. Det inkluderar även virkesförsörjning, Scandfibre Logistics AB, uthyrningsverksamhet, vilande bolag, koncerngemensamma funktioner, koncernelimineringar, resultatandelar i intressebolag, jämförelsestörande poster, resultat av valutasäkring av koncernens nettovalutaflöden samt omvärdering av kundfordringar.   

Omräknade siffror enligt den nya rapporteringsstrukturen för de senaste sju kvartalen finns tillgängliga på BillerudKorsnäs webbsida och som en bilaga till detta pressmeddelande. 


För mer information, vänligen kontakta:
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10