Regulatorisk
Pressmeddelande
23 sep 2020, 14:00 CET

Valberedning 2021

Enligt beslut vid BillerudKorsnäs årsstämma har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2021, utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG, Tomas Flodén, utsedd av AMF Försäkring & Fonder, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder samt Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden.

Information om valberedningens arbete finns på BillerudKorsnäs webbplats www.billerudkorsnas.se. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedningen@billerudkorsnas.com eller med brev till BillerudKorsnäs AB (publ), Att: Valberedningen, Box 703, 169 27 Solna.


För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Mattsson, Chefsjurist, 072-585 16 78
andreas.mattsson@billerudkorsnas.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2020 klockan 14:00 CET.