Regulatorisk
Pressmeddelande
8 apr 2021, 11:30 CET

BillerudKorsnäs års- och hållbarhetsredovisning 2020

BillerudKorsnäs års- och hållbarhetsredovisning för 2020 har idag publicerats på företagets hemsida och är bifogad till detta pressmeddelande.

BillerudKorsnäs års- och hållbarhetsredovisning för 2020 kan laddas ner i pdf-format på www.billerudkorsnas.se/investerare/finansiella-rapporter. Det finns även en digital kortversion av redovisningen på www.billerudkorsnas.se/investerare/2020ikorthet.

Års- och hållbarhetsredovisningen trycks i en mindre upplaga på svenska och kan beställas via ir@billerudkorsnas.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10
Andreas Drugge, Sustainability Manager, +46 8 553 336 43

Denna information är sådan information som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 kl 11.30 CET.