Regulatorisk
Pressmeddelande
29 jul 2021, 10:00 CET

BillerudKorsnäs avser att avyttra bruket i Beetham

BillerudKorsnäs är i en försäljningsprocess avseende pappersbruket i Beetham, Storbritannien. Processen pågår och inget bindande avtal om försäljning av bruket har ingåtts än. Beethams strategiska betydelse för BillerudKorsnäs har minskat sedan verksamheten inom maskinglättat (MG) papper koncentrerats till Skärblacka.

Beetham producerar kraftpapper för förpackning av medicinsk utrustning, livsmedelsförpackningar och andra typer av industriella applikationer och har en kapacitet på cirka 45 000 ton per år. Under 2020 hade anläggningen en försäljning om cirka MSEK 480.


För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, IR-chef, +46 8 553 335 10

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2021 klockan 10.00 CET.