Regulatorisk
Pressmeddelande
28 jan 2021, 18:45 CET

BillerudKorsnäs investerar i en ny sodapanna i Frövi

Styrelsen i BillerudKorsnäs har beslutat att investera i en ny sodapanna i Frövi bruk. En investering som säkerställer långsiktig verksamhet vid produktionsanläggningen.

För att säkerställa en förbättrad miljöprestanda samt en stabil och effektiv massa- och kartongproduktion kommer BillerudKorsnäs att investera i en ny sodapanna vid Frövi bruk. Investeringen uppskattas uppgå till totalt SEK 2,6 miljarder och den nya sodapannan planeras vara i drift i slutet av 2023.

– Frövi bruk är en strategisk tillgång för BillerudKorsnäs och denna investering är en bra plattform för fortsatt utveckling. En ny sodapanna kommer att förbättra miljöprestandan, öka energiproduktionen och skapa möjligheter för förbättrad effektivitet och integration i bruket, kommenterar Christoph Michalski, VD och koncernchef för BillerudKorsnäs.

Investeringen är planerad att finansieras av kassaflödet från den löpande verksamheten. Under 2021 uppskattas den negativa kassaflödeseffekten av investeringen uppgå till MSEK 700.


För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, IR-chef, +46 8 553 335 10


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 klockan 18.45 CET.