Pressmeddelande
24 feb 2021, 9:00 CET

BillerudKorsnäs och Tetra Pak samarbetar för att utveckla en förpackning som är 100 procent återvinningsbar

BillerudKorsnäs och Tetra Pak har inlett ett samarbete för att ta fram en förpackning som till hundra procent kommer från förnybara resurser. Idag är siffran ca 70%. Nya innovationer för att öka förpackningarnas hållbarhet är sedan länge högst upp på agendan för båda företagen.

”Vår mission är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. 70 procent förnybart material är en bra start, men det enda sättet att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna vi står inför är att göra det tillsammans”, säger Malin Ljung Eiborn, EVP Sustainability & Public Affairs på BillerudKorsnäs.

Den samarbetsbaserade innovationsmodellen består av ett antal definierade projekt där experter från de två företagen arbetar tillsammans. BillerudKorsnäs deltar också i samarbeten kringTreesearch, en svensk samverkansplattform för grundforskning, kunskapsspridning och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Samarbetet involverar akademi, industri, privata stiftelser och den svenska regeringen bland andra, och syftet är att omvandla banbrytande grundforskning till högteknologiska innovationer för att möta klimatutmaningen.

  • Treesearch är viktigt eftersom vi kan få avancerad forskning om nya material och nya tillämpningsområden, men också för att vi får möjlighet att bygga upp kompetens i och med att fler kunniga personer kommer in i branschen som kan utveckla mer innovativa produkter i framtiden.  säger Malin Ljung Eiborn.
     

BillerudKorsnäs och Tetra Pak arbetar tillsammans långsiktigt för att ta fram en förpackning som till hundra procent kommer från förnybara resurser.

  • Vi vill ha en förpackning som till hundra procent kommer från förnybara resurser. Vi behöver flera nya innovationer för att hitta nya material som kan skapa en bra barriär. Vi måste agera tillsammans för att förändra branschen. Det finns så många utmaningar och ett stort behov nya lösningar,  säger Eva Gustavsson, Vice President Material & Package på Tetra Pak.

Läs mer här: https://www.billerudkorsnas.se/collaborationtetrapak
 

Om Tetra Pak

Tetra Pak är världens ledande företag inom livsmedelsförädlings- och förpackningslösningar. I nära samarbete med våra kunder och leverantörer erbjuder vi säkra, innovativa och miljövänliga produkter som varje dag tillgodoser behoven hos hundratals miljoner människor i mer än 160 länder. Med över 25 000 anställda runt om i världen tror vi på ett ansvarsfullt ledarskap inom branschen och en hållbar affärsstrategi.  Vårt löfte ”PROTECT WHAT'S GOOD™” återspeglar vår vision att göra maten säker och tillgänglig överallt.

Mer information om Tetra Pak finns på www.tetrapak.com
 

För mer information, vänligen kontakta:
Malin Ljung Eiborn, Director Sustainaibility and Public Affairs, +4676 797 35 30, malin.ljungeiborn@billerudkorsnas.com
Louise Wileen Bjarke , Director Communication and Media Relations, +4672 210 35 14, louise.wileenbjarke@billerudkorsnas.com

Tetra PakZoe Ngobeni, Uzothile.ngobeni@tetrapak.com
  

BillerudKorsnäs skapar förpackningsmaterial och förpackningslösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserade förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsenheter i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs har en årsförsäljning på cirka 24 miljarder kronor och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.com