Regulatorisk
Pressmeddelande
11 jan 2021, 17:30 CET

Valberedningen föreslår ny styrelseordförande i BillerudKorsnäs

Valberedningen i BillerudKorsnäs har beslutat att föreslå att Jan Svensson ska väljas till ny styrelseordförande i BillerudKorsnäs vid årsstämman den 5 maj 2021.

Jan Åström har meddelat att han inte är tillgänglig för omval som styrelseordförande, men däremot som ordinarie ledamot i styrelsen. Valberedningen kommer att föreslå att han väljs till ordinarie styrelseledamot.

Michael M.F. Kaufmann, valberedningens ordförande, kommenterade: “Valberedningen är mycket nöjd med att kunna föreslå Jan Svensson som ny styrelseordförande. Vi är övertygade om att Jan Svensson, med sin breda industriella erfarenhet och sin starka kompetens inom strategi och ledarskap, kommer bidra med ett ordförandeskap som är rätt för bolaget. Valberedningen vill också lyfta fram de viktiga bidrag som Jan Åström har stått för under sin tid som styrelseordförande för bolaget, däribland rekryteringen av en ny VD.”

Jan Svensson är styrelseledamot i BillerudKorsnäs sedan 2020 och har tidigare varit VD för Latour (2003–2019), ett svenskt investmentbolag noterat på Nasdaq Stockholm. Han är för närvarande också styrelseordförande för Fagerhult och Tomra Systems samt styrelseledamot i Assa Abloy, Loomis, Nobia, Climeon, Stena Metall och Herenco.  

Valberedningen fortsätter sitt arbete med att förbereda förslag inför årsstämman 2021, däribland förslag till storlek på styrelsen och val av styrelseledamöter. Valberedningen kommer att offentliggöra sina förslag senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Valberedningen består av Michael M.F. Kaufmann (Frapag Beteiligungsholding AG), Tomas Flodén (AMF Försäkring & Fonder), Lennart Francke (Swedbank Robur fonder) och Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Flodén, 08-6963347

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 klockan 17:30 CET.
 

 
BillerudKorsnäs provides packaging materials and solutions that challenge conventional packaging for a sustainable future. We are a world leading provider of primary fibre based packaging materials and have customers in over 100 countries. The company has 8 production units in Sweden, Finland and the UK and about 4,500 employees in over 13 countries. BillerudKorsnäs has an annual turnover of approximately SEK 24 billion and is listed on Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.com