Pressmeddelande
4 jan 2022, 9:00 CET

BillerudKorsnäs får pris av Tetra Pak för sitt ambitiösa klimatarbete

BillerudKorsnäs har tilldelats Tetra Paks klimatpris, som är en del av företagets initiativ för leverantörsengagemang, ”Join us in protecting the planet”. Företaget, som är en av BillerudKorsnäs viktigaste kunder, lanserade initiativet förra året för att skapa en rörelse som ska främja hållbarhetsåtgärder i hela värdekedjan.

-          Vi åtar oss att göra säkra livsmedel tillgängliga överallt. Och vi lovar att göra det på ett sätt som skyddar det goda: livsmedel, människor och planeten. För att forma framtiden med säkra och hållbara livsmedelssystem minskar vi koldioxidutsläppen från de material vi använder och från produktionsprocesserna, och för att lyckas med det krävs samarbete. Vår leverantörspartner BillerudKorsnäs har uppnått de lägsta utsläppen av växthusgaser för de produkter som levereras till oss och har lagt fram den mest ambitiösa klimatåtgärdsplanen, som är godkänd av Science Based Targets-initiativet i linje med 1,5 °C-målet. Därigenom ligger de steget före, och priset är ett erkännande för att de föregår med gott exempel i kampen mot klimatförändringarna, säger Lars Holmquist, Executive Vice President för hållbarhet och kommunikation på Tetra Pak.

Tack vare en långvarig ambition att fasa ut alla fossila bränslen i produktionsprocesserna har BillerudKorsnäs en produktion som till mer än 97 procent är fossilfri. 2025 ska enligt plan vår första produktionsanläggning kunna producera fossilfritt. 2030 ska detsamma gälla för alla integrerade produktionsanläggningar.

-          Det är ett stort nöje att få ta emot detta hållbarhetspris. Tetra Pak är en mycket viktig kund för oss på BillerudKorsnäs och vi är mycket glada över att de uppskattar vårt gedigna hållbarhetsarbete, säger Håkan Pettersson, Vice President Business Area Liquid Packaging Board på BillerudKorsnäs.

-          Tack vare vår färdplan vet vi hur BillerudKorsnäs ska bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och samtidigt leverera klimatsmarta förpackningsmaterial till våra kunder, säger Louise Wohrne, Director of Sustainability and Public Affairs på BillerudKorsnäs.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Wileen Bjarke, Head of Press, +4672-210 35 14, louise.wileenbjarke@billerudkorsnas.com

Håkan Pettersson, Vice President Business Area Liquid Packaging Board, hakan.pettersson@billerudkorsnas.com

Louise Wohrne, Director of Sustainability and Public Affairs, louise.wohrne@billerudkorsnas.com

BillerudKorsnäs tar fram förpackningsmaterial och förpackningslösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserade förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsenheter i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs har en årsförsäljning på cirka 24 miljarder kronor och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.com