• Skogsskötsel

Ökande efterfrågan på certifierad skog

Intresset för certifierat skogsbruk ökar ständigt. Allt fler blir medvetna om att ett hållbart skogsbruk tryggar skogens framtid och ekonomi på lång sikt.

Björkdunge vid en äng.

Certifierad skog gynnar miljön, skogsägaren och industrin. Och slutkonsumenternas efterfrågan på hållbara produkter växer hela tiden. För den enskilde skogsägaren är steget till certifiering inte så stort som många kanske tror. Det är även ekonomiskt lönsamt eftersom man får bättre betalt för certifierat virke.

Per Funkquist är ansvarig för certifiering på BillerudKorsnäs.
– Att certifiera skogen innebär ett åtagande för hur skogen ska skötas framöver, inte att den måste uppfylla vissa krav för att bli godkänd. Man går helt enkelt med på att skogen ska skötas på ett ansvarsfullt sätt i framtiden. En certifiering är till för alla, den som redan har höga naturvärden på sin skog kommer att bevara dessa och den som inte har det kommer att börja bygga upp dem.

Samarbetsavtal är grunden

Certifieringen sker genom att du som skogsägaren träffar BillerudKorsnäs representant och går igenom hur den befintliga skogen ska se ut och skötas framöver. Eftersom det är vi som tar ansvar för att åtgärderna i skogen genomförs på rätt sätt måste du som skogsägare har ett samarbetsavtal med oss. Certifieringen gäller så länge du vill.

De entreprenörer som anlitas vid avverkning är också certifierade och verksamheten kontrolleras vid interna och externa revisioner. 
– Det finns fortfarande en viss okunnighet i frågan och det är inte så konstigt, säger Per. Många bor inte på sin skogfastighet och det går flera år mellan avverkningarna, då är inte certifiering det första man tänker på. Men det är på certifierad skog efterfrågan kommer att finnas i framtiden och det kan kännas bra att veta att man sköter sin skog på ett ansvarsfullt sätt. Medvetenheten i samhället ökar hela tiden, konsumenterna vill att förpackningarna som de tar hem från butiken kommer från ett välskött skogsbruk.

Mer certifierat trä för Tetra Pak

Tetra Pak tillverkar förpackningar av framförallt vätskekartong och är en stor kund till BillerudKorsnäs. 
– Det är väldigt viktigt för Tetra Pak att kartongen kommer från ett ansvarsfullt bedrivet skogsbruk. På sikt är målet att 100 procent av förpackningarna ska vara FSC-märkta.

På Tetra Pak har man jobbat aktivt med dessa frågor under lång tid. Redan i början av 2000-talet tog företaget fram en policy som fastställer att den kartong som används i första hand ska vara certifierad.

Missa inte

En älg som ligger ner i skogen.

Det innebär skogscertifiering

Både konsumenter och skogsindustrin vill att produkter som tillverkas av skogens råvaror ska vara miljövänliga. Det innebär certifieringen.
Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Påbörja certifieringen

För att certifiera skogen ska du vända dig till din personliga virkesköpare, som kan berätta mer om hur certifieringen går till.