• Skogsskötsel

Är skogen försäkrad?

Storm, brand, snöbrott, svamp, skadegörelse och insektsangrepp. Hoten mot skogen är många. Rätt försäkring minskar förlusten när olyckan varit framme. Kristina Westlund på Länsförsäkringar berättar mer.

Stormen Alfrida i Uppland i januari 2019 skapade stor förödelse.

Stormen Gudrun 2005 och Salabranden 2014 är bara två exempel på katastrofer som fick förödande konsekvenser för de skogsägare som drabbades. Samma sak gäller sommarens torka och omfattande bränder i bland annat Hälsingland och Jämtland. Att skydda sin skog mot storm, brand och andra skador fullt ut går inte. Men med en bra försäkring kan du säkra värdet av din skog.
– En skogsförsäkring kan ses som ett katastrofskydd. Den täcker inte hela förlusten men en stor del av den, säger Kristina Westlund, företagsrådgivare Lantbruk SAK på Länsförsäkringar i Gästrikland.

Teckna stormtillägg

Cirka hälften av Sveriges skog ägs av privata markägare. Kristina, som själv är skogsägare, upplever att de flesta har sin skog försäkrad. Alla har dock inte koll på vad som ingår. Detta blev extra tydligt vid stormen Gudrun då många upptäckte att de inte hade stormskydd, något som i regel är ett tillägg.
– Jag rekommenderar verkligen att man har ett stormtillägg. Det stormar ofta och även på små arealer kan skadorna bli stora. I en utökad försäkring ingår även andra saker som skydd av föryngringsskog samt ersättning vid snöbrott, skadegörelse, svampangrepp, tork- och frostskador samt olika insektsangrepp och skador orsakade av sork och tjäder.

En försäkring täcker all produktiv skogsmark på fastigheten. I det ingår både oplanterade och planterade föryngringsytor. Det här betyder till exempel att det går att få ersättning för plantor som torkat, något som blev aktuellt i somras.
– Vår försäkring täcker detta. Dock finns det en karenstid på sex månader. Med andra ord: det går inte att teckna en försäkring när det ser ut att bli torka och räkna med ersättning direkt.

Kontrollera din försäkring

Kristinas främsta råd till skogsägare är, förutom att teckna en försäkring, att läsa igenom försäkringsbrevet varje år.
– Har du ingen försäkring så börja med att kolla upp vad som finns på marknaden. Det är inte så stora skillnader men det är ändå bra att jämföra så att du hittar det som passar dig bäst. Har du redan en försäkring är det mycket viktigt att du följer upp den regelbundet. Läs igenom vad som ingår och säkerställ att du betalar för rätt saker. Tänk också på att kontrollera de uppgifter du lämnat. Stämmer arealen? Har du glömt att lägga till eller ta bort ett skifte? Se till att uppdatera alla siffor så att din försäkring och skogsfastighet stämmer överens.

Finns det något man som skogsägare kan göra för att minska riskerna?
– Det går inte att skydda sin skog helt. Men det finns åtgärder i skogsbruket som kan göra skogen mer motståndskraftig. Min rekommendation är att ta hjälp av en skogsrådgivare.

Stöd i skogsbruket

Skogsbruksplanen utgör grunden för din skogsskötsel. Med en aktuell skogsbruksplan har du all information om din fastighet samlad på ett ställe. Den säkerställer inte bara att du gör rätt åtgärder på din fastighet, den utgör även ett viktigt verktyg om du behöver gå in i ett försäkringsärende. Efter en brand är det svårt att inventera skogen och beräkna värdet av det som gått förlorat. Har du en aktuell skogsbruksplan underlättar den arbetet. En aktuell skogsbruksplan utgör även ett underlag när du ska teckna en ny försäkring, ta lån eller sälja din fastighet. Kontakta din virkesköpare om du vill ha hjälp med att upprätta en skogsbruksplan.  

Se även

Skogsskötsel

Tillväxt i skogen

Nu ska det bli tydligare hur tillväxten kan öka i skogen. I en rapport från Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskningen och den...
Skogsskötsel

Är skogen försäkrad?

Storm, brand, snöbrott, svamp, skadegörelse och insektsangrepp. Hoten mot skogen är många. Rätt försäkring minskar förlusten när olyckan varit...
Skogsskötsel

Säker i skogen

Manuellt skogsarbete är ett av de mest olycksdrabbade jobben. Stormfälld skog och motorsåg är den farligaste kombinationen. Kunskap och rätt...