• Skogsskötsel

Gallring gör beståndet redo för framtiden

Skogsägaren Anders Larsson har precis kommit innanför dörren när vi når honom. En första gallring på delar av hans fastighet i Österfärnebo är genomförd.
– Det blev lyckat. Vi gallrade 2,5 hektar precis intill en väg och den nya gallringsmaskinen gick väldigt fint i beståndet.

Anders äger en jordbruksfastighet tillsammans med sin fru Maria. Fastigheten består av 177 hektar produktiv skogsmark som sköts av BillerudKorsnäs.
– Vi följer skogsbruksplanen och tillsammans med BillerudKorsnäs gör vi upp när gallring och andra skötselåtgärder ska ske.

År 2014 skedde ett generationsskifte på fastigheten vilket innebar en ökad föryngringsavverkning under åren efter. Nyligen skedde även den första gallringen efter generationsskiftet.
– Nästa åtgärd på fastigheten är en sistagallring som planeras 2022 eller 2023. Vi förbereder inför slutavverkning för att få god tillväxt och ett bra framtida bestånd gallrar vi nu.

Daniel Wedin, virkesköpare på BillerudKorsnäs, berömmer Anders positiva syn på skötseln av fastigheten och trycker på hur viktigt det är att göra rätt från början.
– Gallring visar att man bryr sig och vill skapa en frisk, vital och motståndskraftig skog. Genom att följa skötselåtgärderna i skogsbruksplanen optimerar man sin investering och bidrar samtidigt med något till kommande generation.

Anders Larsson vill givetvis helst ha ett bra ekonomiskt netto på varje gallringsåtgärd. Men främst ser han resultatet av gallringarna på lång sikt.
– Vi gallrar för bättre tillväxt i framtiden. Det får vi genom god rådgivning från BillerudKorsnäs och genom att använda rätt maskiner.

Skotaren Sampo FR28 är en sådan. En mindre smidig maskin för lågläntmark som entreprenören Jonas Sporr nu ägt i två år.
– Maskinens band är utvecklade för mark med dålig bärighet. Den är effektiv produktionsmässigt och skonsam för naturen, berättar Jonas.
– Jag skulle inte ta mig fram i känsliga marker med andra band än de här. Med den här maskinen kan jag köra fulla lass även på marker med sämre bärighet.
Just nu körs maskinen i Uppland, Gästrikland och till viss del i södra Svealand. Anders Larsson är en av dem som sett effekterna av den.

Med den första gallringen genomförd är Anders bestånd om några år redo för en andra gallring och kommande föryngringsavverkning. Han har visat att han har ett mål och bryr sig om sin skog och har stor hjälp av sin skogsbruksplan. Eller som Daniel Wedin säger:
– Görs åtgärden på ett korrekt sätt och i rätt tid är det roligt att sköta skogen. Det är alltid tillfredsställande att se ett välskött bestånd.

Sampo Rosenlew FR28

Skotaren har en lastkapacitet på 10 ton och är 2,72 meter bred. Maskinens vikt är cirka 12 ton och kranen är 10 m lång. FR28 är utrustad med hydrostatisk-mekanisk transmission. Drivpumpen driver en mekanisk växellåda. Transmissionsaxlarna fördelar dragkraften till de främre och bakre boggierna. Dragkraften kan låsas mellan bak- och framaxel samt mellan varje boggis högra eller vänstra sida. Banden som används vid extremt dåliga förhållanden och känsliga marker är 1 050 mm breda på bakaxeln och 900 mm på framaxeln.

Läs mer

Skogsskötsel

Nya möjligheter med lövskogsbruk

BillerudKorsnäs startar ett lövskogsprojekt för att inspirera skogsägare att satsa på lövskogsbruk i sin skog. Två av föregångarna är Bo och Per...
Skogsskötsel

Gallring gör beståndet redo för framtiden

Skogsägaren Anders Larsson har precis kommit innanför dörren när vi når honom. En första gallring på delar av hans fastighet i Österfärnebo är...
Skogsskötsel

Skogsbrukets viktiga roll som klimatförbättrare

Mildare vintrar, torrare somrar och ökad medeltemperatur är tydliga tecken på att klimatet förändras. Skogsindustrin jobbar fokuserat med...