• Möt en skogsägare

Jonasson & söner

Per Jonasson går i sin farfars fotspår i skogen i Gusselborg tillsammans med sin pappa Bo Jonasson.

Bo Jonasson och sonen Per Jonasson är aktiva med en Skogspodd och eget skogsbruk.

Tillsammans driver far och son ett lönsamt skogsbruk med hänsyn till skogens biologiska mångfald och dess goda sociala värden.

Hur blev skogen er?
– Min farfar Jonas Jonasson, född 1899, köpte fyra jordbruksfastigheter i Bergslagen mellan 1946 och 1957 men nekades först förvärvstillstånd på grund av jordförvärvslagen. 1958 blev vår skog Gusselborg på 150 hektar, strax utanför Lindesberg, till salu och det köpet kunde genomföras av farfar med förvärvstillstånd, säger Per.

 

Vad är det för slags skog?
– Främst blandskog av tall och gran med inslag av björk. Vi har också Sibirisk lärk och en del planterad förädlad björk. När vi föryngrar ställer vi cirka 40 fröträd per hektar (där det går), markbereder grunt med harv, glesplanterar gran och sår tall mellan de planterade granarna. På så sätt får vi upp fina blandskogar. Är det en ytfuktig mark, helst med vitmossa i botten, sår vi utan att markbereda. När vi sår får vi upp mellan 8 000 och 10 000 tallplantor per hektar, då klarar man älgens betestryck på ett bra sätt. I vår podcast, ”Skogspodden” pratar vi om hur vi ser på vårt brukande. Vi har även lagt upp trettiotalet filmer på YouTube där vi visar vår beskogning och mer, berättar Bo och Per.

 

Hur mycket arbete gör ni själva?
– Familjens arbetsinsats är ungefär 70 dagsverken per år. De flesta röjningar har vi gjort själva, men senaste året har vi börjat köpa in en del hjälp från BillerudKorsnäs. Vi hinner inte riktigt med allt själva längre. Vi planterar och sår men tar in extra hjälp där också, men vi stämplar alla gallringar själva och granskog gallras bara en gång, säger Bo.

 

Vad betyder skogen för er?
– Skogen ger så mycket; stillhet och lugn när man jobbar eller går i den eller letar svamp, fina naturupplevelser i form av jakt eller bärplockande och även en ekonomisk trygghet. Skogens produkter ersätter produkter som annars kommer från fossila material och i framtiden kan vi säkert se fler exempel på det, säger Per.

Per och Bo Jonasson

Bor: Bo bor i Köping och Per i Stockholm. Familjen har också en skogsfastighet i Vassemåla, Småland.

Yrken: Per är civilingenjör och Bo är jägarmästare och har jobbat med skog hela sitt liv.

Intressen: Bo tycker om att åka skidor på vårvintern, gärna efter lite snöfall så att han kan se alla viltspår. Per tycker om att springa, orientera eller cykla i skogen.

Skog: Virkesförråd: 55% tall, 40% gran, 5% löv. Totalt cirka 183 m3sk/ha. 

Läs mer

Möt en skogsägare

”Jag ansvarar för ett uthålligt skogsbruk”

Anne Ågrens skog har varit i familjens ägo i nästan ett sekel. Certifieringen av skogen hjälper till att tillvarata alla skogens värden till...
Möt en skogsägare

Jonasson & söner

Per Jonasson går i sin farfars fotspår i skogen i Gusselborg tillsammans med sin pappa Bo Jonasson.
Möt en skogsägare

”För mig betyder skogen rekreation”

Elin Eriksson har återvänt till barndomshemmet i Hedesunda som nybliven skogsägare. Från och med nu förvaltar Elin och hennes familj skogen och...