• Skogsskötsel

Nyttan med en skogsförsäkring

Allt fler skogsägare väljer tilläggsförsäkringar för exempelvis stormskador, insektsangrepp eller frostangrepp när de tecknar sin skogsförsäkring.

Enligt Kristina Westlund, företagsrådgivare Lantbruk SAK på Länsförsäkringar Gävleborg i Gästrikland, har 90 procent av deras skogskunder på senare tid valt tilläggsförsäkringar.
– Brandskydd ingår alltid i en skogsförsäkring, säger Kristina. Men vi har under en längre tid sett att skogsägare även vill försäkra sig mot till exempel storm, snöbrott, skadegörelse och insektsangrepp. Risken för storm är faktiskt större än risken för brand och vi rekommenderar alltid skogsägare att försäkra sig mot storm.

Den som ändå väljer att avstå tilläggsförsäkring driver ofta en större skogsfastighet och kalkylerar med risken för skada i förhållande till kostnaden för försäkringen. Att avstå från att ha en skogsförsäkring helt och hållet är inte möjligt utan ett krav från banken vid köp av en skogsfastighet.
– Det man måste fundera på vid valet av tilläggsförsäkring är hur stor ekonomisk förlust man har råd med om det händer något eller om man vill få ersättning vid en skada, säger Kristina.

Teckna innan det är för sent

Kostnaden för en skogsförsäkring är avdragsgill och premien beräknas per hektar, oavsett vilken typ av skog det gäller. Självrisken hos Länsförsäkringar Gävleborg ligger för en mindre skogsägare på 20 procent av ett prisbasbelopp, men varierar mellan försäkringsbolagen.
– Det är bra att tänka igenom vilket försäkringsbehov man har även under lugna perioder när skogen mår bra. När skadan är skedd är det försent att teckna en försäkring, säger Kristina och ger ett exempel:
– Den som vill försäkra sin nyplanering har en karens på sex månader. Det innebär att försäkringen måste tecknas sex månader före skadetillfället för att vara giltig om planteringen skulle drabbas av frost eller torka. Den som ska plantera i sommar bör alltså fundera på sin försäkring redan nu om det skulle bli en torr sommar till exempel.

Ett annat exempel på vikten av att vara ute i god tid var när många skogsägare ville utöka sitt försäkringsskydd under den torra sommaren 2018 – då införde bolagen teckningsstopp när bränderna härjade som värst, en månad senare gick det att teckna igen.

Även granbarkborren kräver framförhållning då alla försäkringar inte täcker dessa angrepp och det krävs att du som skogsägare kollar upp ditt skydd. På Länsförsäkringar Gävleborg har mängden frågor om skadedjuret ökat markant de senaste två-tre åren.
– Alla försäkringsbolag erbjuder inte skydd mot barkborren, säger Kristina. Vi försäkrar mot skadeinsekter på föryngring, ungskog och planteringar – och dem angriper inte barkborren. Den som har en mindre skogsfastighet söderut i landet kan försäkra sig mot granbarkborren hos oss, men till en helt annan premie.

Kom ihåg att

  • Jämför flera olika försäkringsbolags villkor och premier innan du bestämmer dig för vilken försäkring som är bäst för dig.
  • Kontrollera ditt försäkringsavtal så att du har rätt antal hektar försäkrade och att rätt fastighetsbeteckning (-ar) finns med i avtalet.

Värdet av en skogsbilväg

Vid nästan alla skador underlättas arbetet av att det finns bra skogbilsvägar i området. Vid skogsbrand vill man snabbt och enkelt komma åt vatten i närmaste sjö, vid storm eller skadeangrepp behöver virket kunna transporteras ut ur skogen på ett smidigt sätt. Skogsbilvägar höjer även värdet på fastigheten.

Läs mer

Skogsskötsel

Nya möjligheter med lövskogsbruk

BillerudKorsnäs startar ett lövskogsprojekt för att inspirera skogsägare att satsa på lövskogsbruk i sin skog. Två av föregångarna är Bo och Per...
Fritid i skogen

På två hjul i skogen

Intresset för skogscykling ökar och allt fler ger sig ut i skog och mark för en fartfylld dos motion. En ny publik lockas till cykelsporten som i...
Skogsskötsel

Gallring gör beståndet redo för framtiden

Skogsägaren Anders Larsson har precis kommit innanför dörren när vi når honom. En första gallring på delar av hans fastighet i Österfärnebo är...