• Möt en skogsägare

”Vi har bra kvalitet på virket”

Magnus Modig är skogsägaren vars intresse för skogen växt med åldern. I dag är han mer än redo att ta ansvar för en större del av släktens skogsinnehav och samtidigt fortsätta förvalta den skog han redan har.

Varför har du certifierat skogen?
– För mig handlar en certifiering om att bevara skogens miljövärden. Det är bra för mig personligen men framför allt för skogen som helhet och som en hållbar resurs. För mig innebär det vissa ekonomiska fördelar men främst vill jag hålla en genomgående miljöhänsyn i mitt arbete med skogen, respektera den fauna som finns och vårda skogen för framtida generationer.

Vad har du för mål med din skog?
– Skogen innebär en viss ekonomisk trygghet, jag har köpt skogsskiften i två omgångar. Först ett mindre skifte på 40 hektar och nu är jag uppe i 180 hektar här i Tornedalen. Jag har haft mitt avtal med BillerudKorsnäs sedan 2019 och kommer bra överens med min virkesköpare. Jag använder min skogsbruksplan som en manual för hur jag ska sköta skogen. Just nu är jag och mina syskon uppe i ett generationsskifte gällande min pappas skog.

Hur känns det att ta över skogen från din pappa och vad betyder den för dig?
– Min pappa var ju den som tog mig ut i skogen från början, även om mitt intresse kanske inte var så stort just då. I takt med att jag blivit äldre så har jag blivit mer nostalgisk och vill gärna vårda skogen för dem som kommer efter mig. Det är en speciell känsla att se sin egen skog ändras i takt med säsongerna och att jaga i sin egen skog är något alldeles extra.

Vilka fördelar ser du med att äga skog så långt norrut?
– Kvaliteten på virket är mycket god häruppe, det växer långsamt men så blir det väldigt bra också. Visst finns det nackdelar, det kan vara svårt att ta sig fram under vintersäsongen men från maj till att snön lägger sig så går det bra att röja. Jag älskar att vara ute och göra röjningsarbete i min egen skog!

Magnus Modig

Yrke: Polisintendent
Intressen: Jakt, skogsskötsel och hålla mig i form men det klarar man rätt bra i skogen. Skidåkning och mat.
Bor: I Luleå, 16 mil från den egna skogen i Armasjärvi.
Skog: 180 ha fördelat på två skiften, en blandskog med huvudsakliga inslag av tall. 

Läs mer

Möt en skogsägare

”Jag ansvarar för ett uthålligt skogsbruk”

Anne Ågrens skog har varit i familjens ägo i nästan ett sekel. Certifieringen av skogen hjälper till att tillvarata alla skogens värden till...
Möt en skogsägare

Jonasson & söner

Per Jonasson går i sin farfars fotspår i skogen i Gusselborg tillsammans med sin pappa Bo Jonasson.
Möt en skogsägare

”För mig betyder skogen rekreation”

Elin Eriksson har återvänt till barndomshemmet i Hedesunda som nybliven skogsägare. Från och med nu förvaltar Elin och hennes familj skogen och...