• Fritid i skogen

Skogsmulle får ny kostym

Intresset för att vistas i naturen är stort, men kunskapsnivån om skog och mark sjunker. Friluftsfrämjandets Skogsmulle, som utbildat barn och unga sedan 1957, har uppdaterats för
att möta en ny generation.

Idén bakom Skogsmulle, att inspirera barn och unga till friluftsliv och öka kunskapen om naturen, är mer relevant än någonsin. På Friluftsfrämjandet insåg man att Skogsmulles språk och kläder behövde uppdateras för att nå en ny generation. Ett förnyelsearbete drog igång för att ge den nu 63-åriga skogsmullen en ny kostym.
– Syftet med uppdateringen är att göra Skogsmulle intressant och relevant för dagens och morgondagens barn. Att det är bra att få med barnen ut i skogen för att upptäcka, lära och leka är ju en tidlös idé, men hur man klär sig och pratar är inte tidlöst. Därför behövde vi göra en uppdatering, säger Cajsa Rännar, chefredaktör för Friluftsfrämjandets tidning Magasin Friluftsliv.

Skogsmulle skapades 1957 och i centrum för konceptet står ett antal berättelser om det kunniga och nyfikna trollet, skrivna av grundaren Gösta Frohm. Berättelserna har under flera år varken funnits att köpa eller låna. I år ges två av dem ut igen.
– Att göra Skogsmulle så tillgänglig som möjligt är oerhört viktigt och att de här berättelserna finns att köpa och låna är en stor del i det arbetet. Det blir särskilt viktigt för barn som inte har möjlighet att vara i naturen så ofta.

Relation till naturen

En ökad urbanisering har gjort att många människors distans till naturen ökat.
– Det är uppenbart att vi växer upp lite längre från naturen i dag. Vi har också för första gången en föräldrageneration som inte alltid har ett självklart förhållande till friluftsliv. Ett resultat av det är att känslan för vad man får och inte får göra inte är grundmurad. Man ser till exempel en lite lägre kunskapsnivå, framför allt i storstäderna, kring nedskräpning och eldning.

Samtidigt som stillasittande och skärmtid utgör utmaningar, finns också ett stort intresse hos föräldrar och förskolor att få ut barnen i skog och mark.
– Vi märker att många söker kunskap och det är ju väldigt positivt. Det finns forskning som visar att barn som tidigt får en relation till naturen även vistas där som vuxna och det ger ju som vi vet positiva effekter på både kropp och psyke.

Om Skogsmulle

  • Skogsmulle skapades 1957 av Gösta Frohm för Friluftsfrämjandet.
  • Sagofiguren står i centrum för en friluftsskola för barn och unga som syftar till att väcka nyfikenhet och öka kunskapen kring naturen och friluftsliv.
  • I år uppdaterades bland annat Skogsmulles kläder och språk. Två av berättelserna om Skogsmulle ges också ut på nytt hösten 2020 i ett samarbete med förlaget Egmont.

Läs mer

Skogsskötsel

Nya möjligheter med lövskogsbruk

BillerudKorsnäs startar ett lövskogsprojekt för att inspirera skogsägare att satsa på lövskogsbruk i sin skog. Två av föregångarna är Bo och Per...
Fritid i skogen

På två hjul i skogen

Intresset för skogscykling ökar och allt fler ger sig ut i skog och mark för en fartfylld dos motion. En ny publik lockas till cykelsporten som i...
Skogsskötsel

Gallring gör beståndet redo för framtiden

Skogsägaren Anders Larsson har precis kommit innanför dörren när vi når honom. En första gallring på delar av hans fastighet i Österfärnebo är...