• Fritid i skogen

Små kryp med en stor uppgift

Många insekter trivs i skogen – soliga platser och gamla lövträd får krypen att må bra och ökar den biologiska mångfalden.

 

Skogens minsta invånare kan ha den största påverkan. Skogen är som bekant viktig för många arter, uppskattningsvis lever 70 procent av världens landlevande växt- och djurarter i skogliga ekosystem och insekternas funktioner är en essentiell del av samverkan mellan allt levande på jorden.

 

Per Westerfelt är forskare i skogsskötsel på Skogforsk i Uppsala och vet vad man kan tänka på som skogsägare för att gynna insekternas fortlevnad.

– Om man vill främja den biologiska mångfalden i sin skog bör man ha ett variationsrikt skogslandskap med många olika typer av biotoper. Olika slags insekter har så klart varierande krav på just sin omgivning, men ett allmänt råd är att öka mängden död ved, blommande växter och gamla träd, säger han.

 

Det finns ungefär 33 000 insektsarter i Sverige och de flesta vill ha tillgång till solljus. Var dag är den andra rätt lik för våra små kryp; bryta ned ved, pollinera och bli föda för andra djur.

– Sverige har ett kallt klimat och många insekter gynnas av värme, så prioritera solbelysta träd, både levande och döda. Ett generellt tips för att skapa insektsvänliga miljöer är att se till att det finns andra träslag än endast gran, tall och björk i skogen, säger Per Westerfelt.

 

Många insekter är inte anpassade efter att leva i alltför tätbevuxna skogar med likåldriga skogsbestånd, som ofta blir mörka och svala att vistas i. Vill man underlätta för insekterna kan man se till att det finns öppna platser dit solen kan nå ner. Luckor och bryn i skogen blir varmare miljöer där blommor kan växa och insekterna kan samla pollen och nektar.

 

Har man både gamla lövträd och flera soliga platser i sin skog kan man förhoppningsvis se nässelfjärilar, citronfjärilar, påfågelöga och surrande humledrottningar i sin skog fram på vårkanten. Sälgträde och videbuskar blommar tidigt på året och är bra ställen att leta efter säsongens första insekter.

 

Här trivs insekterna

  • Luckor i tätbevuxen skog.
  • Soliga skogsbryn.
  • Gamla lövträd, gärna ekar.
  • Öppen mark längs kraftverksgatorna i skogen.
  • En variation av trädslag i skogslandskapet.
  • Död ved i olika nedbrytningsstadier.

Läs mer

Fritid i skogen

Hittaut i skogen

Svenska Orienteringsförbundet lockar till aktivitet med konceptet Hittaut. En spännande folkrörelse som får fler att leta sig ut i skogarna.
Fritid i skogen

Små kryp med en stor uppgift

Många insekter trivs i skogen – soliga platser och gamla lövträd får krypen att må bra och ökar den biologiska mångfalden.
Fritid i skogen

Coola kallbad

Intresset för kalla bad är hett, friluftsföreningar och vinterbadare över hela landet längtar efter badväder med snö och is. Goda förberedelser...