• Möt en skogsägare

”Tryggt med samarbetsavtal”

Trots att Andreas Dahlén inte varit skogsägare längre än fem år har han redan råkat ut för både vindfällen och granbarkborre.

Andreas Dahlén äger en skogsfastighet utanför Nora. Här finns åkermark, naturreservat och framför allt en produktiv, grandominerad skog. Som nybliven markägare utan några egentliga förkunskaper om skogsbruk slöt han ett samarbetsavtal med BillerudKorsnäs.

Varför har du valt att ha ett samarbetsavtal?
– Det innebär en kvalitetssäkring av mitt skogsbruk som jag nu vet sköts på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det finns en även moralisk aspekt, jag vill att skogen tas omhand på ett etiskt vis. Tack vare att jag certifierat skogen får jag också bättre betalt för råvaran. Dessutom var jag relativt okunnig när jag köpte skog för första gången och det jag kan i dag har jag lärt mig via ett nära samarbete med min virkesköpare och den rådgivning jag fått.

Vilka åtgärder har du gjort på fastigheten?
– Jag har avverkat skog, röjt och gallrat. Sedan 2018 fick jag i likhet med många andra problem med granbarkborren vilket gjort att vi fått avverka en del gammal skog. På en avdelning har vi gjort ett försök att hugga en ”korridor” på cirka 25 meter för att försöka stoppa angreppen. Just på denna avdelning har vi efter avverkningen även råkat ut för vindfällen i två omgångar.

Andreas Dahlén, skogsägare


Har problemen med granbarkborren fått stora konsekvenser för dig?
– Att ha gammal granskog i dessa trakter är svårt i dag. På kort sikt är en hastigt påkommen slutavverkning ingen rolig historia ekonomiskt även om det givetvis är det enda rätta ur ett långsiktigt perspektiv.

Hur kan du förebygga problemen?
– Jag tror att grandominerade fastigheter kommer att kräva ett mycket mer aktivt skogsbruk än vi är vana vid framöver. Genom att sätta ut granbarkborrefällor kan vi följa utbredningen och arbeta förebyggande. Senast för några veckor sedan bestämde jag och min virkesköpare de sista åtgärderna inför hösten.
– När problem uppstår i skogen är det även extra tryggt med samarbetsavtalet eftersom jag får snabbare hjälp som prioriterad skogsägare. Jag tror att de negativa konsekvenserna av de senaste två årens problem hade varit mycket större om jag inte haft avtalet och ett bra samarbete med min virkesköpare.

Simon Nilsson, virkeschef på BillerudKorsnäs, kan bekräfta att allt fler skogsägare är intresserade av samarbetsavtal.
– På BillerudKorsnäs Skog ser vi att våra tjänster efterfrågas i allt större utsträckning. Fler och fler av er skogsägare ger oss förtroendet att ingå ett samarbetsavtal där vi startar ett långsiktigt gemensamt arbete för en lönsam och hållbar utveckling i skogen.

Läs mer om ökad efterfrågan på samarbetsavtal.

Nyfiken på ett samarbetsavtal?

Ett samarbetsavtal löper på tre år. Skogsägaren åtar sig att under den tiden leverera allt virke som avverkas på fastigheten till BillerudKorsnäs.

Fördelar för dig som skogsägare:
- Alltid bra provisioner på virkespriset.
- Fri tillgång till rådgivning och beslutsstöd i skogsbruket.
- Årlig ajourhållning och uppdatering av skogsbruksplanen.
- Prioriterad skogsägare som har förtur till våra resurser i samband med stormfällning och insektsangrepp.
- Möjligheten att certifiera skogsbruket enligt FSC/PEFC och därmed ingå som medlem i BillerudKorsnäs gruppcertifikat.

Läs mer

Möt en skogsägare

”Jag planterade skogen som tonåring”

Ingrid Johansson är uppvuxen i Sångesnäs i Bergslagen. Delar av den skog som nu växer här var hon med och planterade som tonåring.
Möt en skogsägare

”Tryggt med samarbetsavtal”

Trots att Andreas Dahlén inte varit skogsägare längre än fem år har han redan råkat ut för både vindfällen och granbarkborre.
Möt en skogsägare

I fäders spår

Tomas Frisk hjälpte sin pappa i skogen från 15 års ålder. Nu kombinerar han skogsägandet med tjänsten som chef för den zoologiska avdelningen på...