Nyhet
27 apr 2022, 16:54 CET

Anpassat brukande ger högre naturvärden

I FSC:s skogsbruksstandard som antogs hösten 2020 stärktes vissa krav med hänsyn till miljöintressen och sociala intressen. Exempelvis förändrades kraven på avsättning eller anpassat brukande för naturvårdsändamål.

Den höjda hänsynsnivån i FSC-standarden påverkar certifierade skogsägare på olika sätt. Ett konkret exempel är förändringen av kravet på avsättningar för naturvårdsändamål. Enligt kraven ska den tidigare nivån på minst fem procent avsättningar sedan 2020 kompletteras med ytterligare fem procent avsättningar eller skötas med ”anpassade metoder för att bevara och utveckla naturvärden eller sociala värden”.

 

Sara Waern, ansvarig för gruppcertifiering på BillerudKorsnäs reder ut begreppen.
─ Som certifierad skogsägare kan du utgå från dina redan befintliga fem procent och sedan undersöka vilka skogsområden som skulle lämpa sig för ytterligare avsättning eller istället lämpar sig för så kallat ”anpassat brukande”. I de tillagda fem procenten har du en ökad valfrihet av användningsområden, säger Sara.

Anpassning som varierar

Minst fem procent av din totala avsättning ska vara målklassad som NO, naturvård orörd, eller NS, naturvårdande skötsel. I den senare kategorin kan du antingen spara fler NO- eller NS-områden eller använda dig av anpassat brukande. Exakt vad det innebär beror på hur ditt skogsinnehav ser ut, vilka naturvärden som finns där, var i Sverige du verkar och vilka önskemål och möjligheter du själv har som skogsägare.
─ Anpassat brukande är ett vitt begrepp, men det innebär generellt att det på något sätt vidtagits förstärkt hänsyn. Syftet med ett anpassade brukande är att bevara och utveckla naturvärden eller sociala värden, exempelvis genom kontinuitetsskogsbruk eller skötsel med hänsyn till rennäringen, förklarar Sara.

Hör av dig för rådgivning

För den som har intresse och egna idéer för anpassat brukande finns stora möjligheter, menar Sara.
– Alternativa skötselformer, som hyggesfria metoder, har ökat på senare tid. Men är du tveksam till hur åtgärder kan genomföras rekommenderar jag dig som är osäker att kontakta din virkesköpare på BillerudKorsnäs för att få rådgivning och klarhet i vad som gäller för just din skog och i det aktuella beståndet, hälsar Sara.

Läs mer

Nyhet
22 jun 2022

Hög virkeskvalitet i Lettlands lövskogar

Till industrins massaprocess behövs särskilda lövfiber. BillerudKorsnäs lettiska verksamhet förser de svenska bruken med den finaste kvalitet av...
Nyhet
31 maj 2022

Sommartips för skogsbruket

Snart är sommaren här och med den aktiviteter som plantering och röjning. Skogsvårdsledaren Stig Lundgren på BillerudKorsnäs i Österby delar med...
Nyhet
30 maj 2022

Aktivt skogsbruk en klimathjälte visar ny rapport

De senaste 30 åren har skogsbruket och produkter från skogen bidragit med en ökad klimatnytta på 46 procent. Nu fastställs den svenska skogens...