Nyhet
26 feb 2019, 11:15 CET

Ersättning för nekat avverkningstillstånd

Skogsägare i norra Sverige har nekats tillstånd att avverka sin fjällnära skog. De får heller ingen ersättning av staten. Mark- och miljödomstolen går på skogsägarnas linje.

I ett hundratal fall har skogsägare i norra Sverige nekats tillstånd av Skogsstyrelsen att avverka sin fjällnära skog. Skogsstyrelsen anser att marken har höga naturvärden och vägrar samtidigt att förhandla om intrångsersättning för den skada som besluten innebär. Det har tvingat skogsägarna att stämma staten för att driva frågan om ersättning vidare. De menar att deras skogsbruk hindras och att deras fastigheter minskar i värde.
– Frågan om ersättning har aldrig varit uppe för diskussion tidigare eftersom Skogsstyrelsen historiskt inte nekat tillstånd för avverkning. I de här fallen har de nekats tillstånd och då har skogsägarna krävt ersättning enligt skogsvårdslagens och miljöbalkens bestämmelser, förklarar Magnus Norberg, jurist på LRF konsult och ombud för skogsägarna.

Pågående markanvändning eller inte

En av nyckelfrågorna i stämningen handlar om huruvida skogsbruk är att räkna som pågående markanvändning i de fjällnära skogarna. Skogsägarna hävdar att det är pågående markanvändning på området medan Skogsstyrelsen anser att det inte är det. Ulf Gustavsson på BillerudKorsnäs tycker att Skogsstyrelsens agerande i slutändan blir ett demokratiskt problem.
– Det här är en principiell fråga. Staten ställer naturvärdena högre än det ekonomiska intresset för den enskilda individen. Tycker staten att de kan undanta områden av olika anledningar så måste de ta ansvar för den ekonomiska biten. Det kan inte vara en enskild markägare som blir lidande. Jag tycker att det är viktigt att vi tar tillvara de naturvärden vi har men det här en urgröpning av äganderätten som blir ett demokratiskt problem, säger han.

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt valde i januari att gå på skogsägarnas linje och tilldömde dem full ersättning för den ekonomiska skada som beslutet inneburit – sammanlagt drygt 18 miljoner kronor. Beslutet ger därmed samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Skogsstyrelsen har inte accepterat domen utan valt att överklaga den till Mark- och miljööverdomstolen.

Nyheter

Nyhet
2 apr 2019

Stor försiktighet inför brandsäsongen

Förra sommarens skogsbränder fick stora konsekvenser för hela samhället, inte minst för skogsägare. Med en större noggrannhet i riskbedömningarna...
Nyhet
26 mar 2019

Skydda dig mot granbarkborren

Granbarkborren är den värsta skadeinsekten i svenska skogar. Hur skyddar markägare sitt bestånd vid ett angrepp?