i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring
Nyhet
8 okt 2021, 13:04 CET

Fördubblat skogsförråd på 100 år

Intresset för skog har aldrig varit större än i dag enligt Jonas Fridman, programchef Riksskogstaxeringen. Tack vare mätningen inom Riksskogstaxeringen har vi bra koll på den svenska skogen.

Mängden skog har fördubblats i Sverige under de senaste hundra åren. Ett hållbart skogsbruk där minst två träd planteras för varje som skördas möjliggör skogstillväxten.

Sverige har tillgång till unik statistisk över landets virkesförråd med hjälp av Riksskogstaxeringen, som utförs av institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Umeå. Mätningarna startade i mitten av 1920-talet.

Jonas Fridman är jägmästare, skoglig doktor och programchef på SLU.
– Det stämmer att virkesförrådet i dag är dubbelt så stort som för cirka hundra år sedan men på i stort sett samma areal. Det innebär att skogarna i dag är tätare och rikare på virke. Virkesförrådet har ökat, säger han.

För hundra år sedan uppgick det totala virkesförrådet till 1658 miljoner kubikmeter. I dag är siffran uppe i 3574 miljoner m³sk. Det är en ökning med 113 procent, men träslagen är på det stora hela desamma.
– Förutom Contortatallen som började användas i stor skala i skogsbruket, främst i norra Sverige på 1970- och 80-talet och som nu utgör 1,3 procent av virkesförrådet, så är det samma trädslag nu som då. Däremot har andelen gran ökat i södra Sverige och andelen tall ökat i norra Sverige, säger Jonas Fridman.

Riksskogstaxeringar finns även i Norge och Finland. Norge startade först år 1919, därefter Finland 1921 och Sverige 1923. Enligt Jonas Fridman har intresset för skog ökat under de hundra åren sedan mätningarna började.
– Skogspolitiken under 1900-talet och införandet av en ”modern” skogsvårdslag 1903 med dess efterföljare har ju ställt krav på skogsägarna att föryngra, röja och gallra så att intresset för skog, såväl avseende produktion som klimat och miljö, har aldrig varit större.

 

Läs mer

Nyhet
2 nov 2021

Planera inför årsskiftet

Inför årsskiftet finns det flera saker du som skogsägare kan tänka på för att underlätta kommande deklaration och förbättra din skogsekonomi.
Nyhet
29 okt 2021

”Bristande kunskap hos EU”

I juli presenterade EU-kommissionen sin nya skogsstrategi. Den skiljer sig tydligt från svensk skogspolitik.
Nyhet
19 okt 2021

Komplexa resultat av tillväxtforskning

I SLU:s försöksparker pågår ständigt tester för att jämföra tillväxten mellan gran och tall på olika marker. Ola Langvall, försöksledare vid SLU...