Nyhet
11 mar 2022, 15:12 CET

Planera skogsskötseln i god tid

En väl genomtänkt skogsbruksplan är ett viktigt hjälpmedel när det kommer till att sköta sin skogsfastighet. Våren är en bra tid för avstämning av åtgärder från föregående år och för förberedelser för kommande uppgifter.
Lenitha Liljeberg jobbar som planeringsspecialist i Dalarna.
För att ytterligare stärka upp servicen till skogsägare har BillerudKorsnäs rekryterat fem planeringsspecialister. I arbetet ingår bland annat att stötta skogsägare med skogsbruksplaner och att hjälpa skogsägare med deras årsplanering.

Lenitha Liljeberg, ny planeringsspecialist i Dalarna och tidigare virkesköpare på BillerudKorsnäs, vet vikten av uppdaterade skogsbruksplaner och hur man som skogsägare ska arbeta med sin planering av skogsskötseln.

– Den tidiga vårsäsongen är perfekt för planering av alla typer av arbete i skogen. Alla moment som ska utföras i fält under barmarkssäsongen underlättas av god planering. Även arbete som ska utföras senare på året bör förberedas nu. Hösten kommer fort och man vet aldrig när snön faller. Ibland kan det även vara ont om resurser och det kräver en viss framförhållning när man vill beställa skogliga tjänster, säger Lenitha.

Börja tidigt på våren

Det är viktigt att börja med skogsvården tidigt under våren.
– Det kan vara svårt att se hur plantor överlevt vintern eller hur föryngringen utvecklats under sommaren när övrig växtlighet satt fart. Så här års är överblicken bra och du behöver starta processen kring plantering, röjning eller gallring för att vara säker på att hinna få det gjort. Du kanske behöver anlita hjälp eller boka maskiner. För slutavverkning krävs ännu längre framförhållning, säger Lenitha.

Med hjälp av en noggrant uppdaterad skogsbruksplan kommer man långt. Skogsbruksplanen används som kunskapsunderlag för fältarbetet, i den kan man till exempel se vilka planteringar som ska följas upp eller vilket område som behöver röjas. En aktuell skogsbruksplan ger en översikt av skogsinnehavet och säkerställer att man gör de skogsåtgärder som krävs för ett hållbart och långsiktigt skogsbruk som ger god tillväxt. Dessutom är den ett tydligt underlag för diskussion med en samarbetspartner.

– Även den kunnigaste skogsägaren behöver en partner, någon att bolla frågor med och som också kan hjälpa till handgripligen. Det speciella för skogsbruk är ju att det finns inget facit. Allt är unikt, hur skogen ser ut och vad skogsägaren vill. Jag vill verkligen uppmana alla att inhämta den kunskap som behövs för vilka åtgärder just din skog mår bäst av och se till att föra in det i skogsbruksplanen. Vill du inte göra det på egen hand, hjälper vi mer än gärna till, hälsar Lenitha.

Läs mer

Nyhet
22 jun 2022

Hög virkeskvalitet i Lettlands lövskogar

Till industrins massaprocess behövs särskilda lövfiber. BillerudKorsnäs lettiska verksamhet förser de svenska bruken med den finaste kvalitet av...
Nyhet
31 maj 2022

Sommartips för skogsbruket

Snart är sommaren här och med den aktiviteter som plantering och röjning. Skogsvårdsledaren Stig Lundgren på BillerudKorsnäs i Österby delar med...
Nyhet
30 maj 2022

Aktivt skogsbruk en klimathjälte visar ny rapport

De senaste 30 åren har skogsbruket och produkter från skogen bidragit med en ökad klimatnytta på 46 procent. Nu fastställs den svenska skogens...