Nyhet
21 feb 2019, 16:05 CET

Ny maskinteknik för ökad skonsamhet

En generation nya skogsmaskiner ska utvecklas för att uppnå ett mer hållbart och skonsamt skogsbruk. Satsningen är ett gemensamt projekt inom skogsbranschen.

Skogsnäringen utreder tillsammans med maskintillverkaren Komatsu Forest möjligheten att utveckla en skonsam maskin, som med lågt marktryck ger mindre markpåverkan i skogen och bättre förarkomfort. Maskinen ska även ge ökad produktivitet och ett jämnare virkesflöde till industrin sett över året.
– BillerudKorsnäs går in i projektet då vi ser möjligheten att få fram en skogsmaskin som både är skonsam för människor och mark samtidigt som den är mera effektiv. Vi bedömer att tiden och tekniken är mogen för att göra en storsatsning som kan leda till ett lyckat resultat, säger Göran Andersson, skogschef på BillerudKorsnäs.

Ny generation skogsmaskiner


Det första steget i projektet består av en förstudie där man tillsammans skapar en gemensam målbild. Förstudien kommer att bestämma grunden för hur en konceptmaskin kan se ut och när en eventuell serieproduktion kan ske. Om allt går enligt plan beräknas en konceptmaskin vara klar 2020.
– Projektet handlar om att utveckla en ny generation skogsmaskiner för ett mer hållbart och skonsamt skogsbruk. Tillsammans med skogsföretagens gedigna kunskap i hur man bedriver skogsbruk och vårt teknikkunnande ser vi en stor potential i projektet, säger Erik Nilsson, chef för utveckling på Komatsu Forest.

För att ta fram maskinen kommer olika tekniker att utvärderas. Målsättningen är att kunna använda maskinen året runt, med en väsentligt lägre markpåverkan än befintliga maskiner. Därefter är målsättningen att vidareutveckla det tekniska konceptet och applicera det även på skördare och skotare.

Klimatförändringarna påverkar möjligheterna att bedriva ett hållbart skogsbruk, eftersom det blir kortare perioder av tjälad mark vilket gör maskinutvecklingen till ett av skogsbrukets viktigaste utvecklingsprojekt med målet att uppnå mindre markpåverkan, jämnare virkesflöde och en bättre arbetsmiljö för förarna i maskinen.

Centipede


Samarbetet är unikt i sitt slag då alla de stora skogsföretagen i Sverige står bakom projektet och på så sätt bidrar i teknikutvecklingen för ett hållbart skogsbruk. Projektet har fått namnet Centipede (som betyder tusenfoting).

Deltagare i projektet: SCA, Holmen, Sveaskog, Norra Skogsägarna, Södra, Mellanskog, Norrskog, Bergvik Skog, Stora Enso, BillerudKorsnäs och Komatsu Forest.

Nyheter

Nyhet
2 apr 2019

Stor försiktighet inför brandsäsongen

Förra sommarens skogsbränder fick stora konsekvenser för hela samhället, inte minst för skogsägare. Med en större noggrannhet i riskbedömningarna...
Nyhet
26 mar 2019

Skydda dig mot granbarkborren

Granbarkborren är den värsta skadeinsekten i svenska skogar. Hur skyddar markägare sitt bestånd vid ett angrepp?
Nyhet
26 feb 2019

Ersättning för nekat avverkningstillstånd

Skogsägare i norra Sverige har nekats tillstånd att avverka sin fjällnära skog. De får heller ingen ersättning av staten. Mark- och...