Följ avverkningen i realtid

Digitaliseringen av skogsbruket ger dig som skogsägaren stora möjligheter att på nära håll följa åtgärder som genomförs i skogen. Så här gör du för att följa din avverkning på Skogsägarwebben.

Du kan se uppgifter om din avverkning antingen på Skogsägarwebben i din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Inloggning får du av din virkesköpare.

Jonas Kling, virkesköpare på BillerudKorsnäs i Frövi, berättar om funktionaliteten.
- Skogsägaren ser hur mycket som är avverkat och inkört till industrin i realtid. Under fliken Operativ plan visas vilka avverkningar som skrivits kontrakt på och vilka som är igång.

För en specifik avverkning kan skogsägaren även se trakthandlingar i Skogsägarwebben – det vill säga planerarens instruktioner till maskinlaget om hur åtgärden ska utföras – och sedan följa arbetet. Vid en större avverkning syns exakt var skogsmaskinerna befinner sig på en karta, tack vare att maskinerna har kontakt med satelliter och radiomaster som sänder rapporter som läggs in i Skogsägarwebben.

En skogsägare som använder tjänsten är Tore Carlsson, som bor på sin skogsfastighet i Jämboås norr om Nora. 
- För mig är det intressant att se att inget virke försvinner längs vägen. Nu är man med i processen på ett helt annat sätt än förr då man skrev kontrakt och sedan inte hörde något förrän avverkningen var klar. Eftersom det går att se fantastiskt mycket och nästan är som att vara på plats i skogen så tror jag att tjänsten kan vara extra användbar för ”utbor”, det vill säga de som inte bor på sin skogsfastighet.

Förutom all information om avverkningen hittar du dokument om ekonomiska förehavanden med BillerudKorsnäs, handledningar och instruktionsböcker, nyhetssidor med mera. 
- Det är lätt att ta del av alla dokument och historiken över ditt skogsbruk finns också samlad. Detta är ett led i att alltid ha en öppen, transparant affärsverksamhet, vilket är positivt för skogsägarna, säger Jonas Kling.

Framöver kommer tyngdpunkten ligga i att utveckla användarvänligheten och förenkla terminologin i tjänsten. 
- Jag skulle uppskatta om jag kunde få någon form av avisering när det händer något på min sida, gärna med en länk direkt till den senaste händelsen. Så behöver jag inte själv gå in och se om det hänt något sedan jag var inne sist, avslutar Tore Carlsson.

Missa inte

Skogsskötsel

Planera för att plantera

Att välja rätt trädslag utifrån ståndort, att noggrant planera sina föryngringsåtgärder i god tid och vara riktigt rädd om plantorna, det är...
Skogsskötsel

Hållbart och klimatvänligt i skogen

Hur ska man som skogsägare tänka för att försäkra sig om att man förvaltar sin skog på ett hållbart och långsiktigt sätt?
Skogsskötsel

Säkert arbete i skogen

Säkerhet i skogen ska alltid gå före prestation, oavsett årstid. När kylan nu får fäste och mörkret sänker sig är det tid att påminna om viktiga...