Webbplatspolicy

BillerudKorsnäs AB med dotterbolag ("BillerudKorsnäs") uppskattar Ditt intresse för vårt företag och Ditt besök på vår webbplats. Vänligen läs denna webbplatspolicy noggrant.

1 Introduktion

I avsnitt 2 beskriver vi hur informationen på www.billerudkorsnas.se får användas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen.

I avsnitt 4, ”BillerudKorsnäs policy för integritetsskydd”, beskriver vi hur vi behandlar Dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att Du känner att vi respekterar Din integritet.

I avsnitt 5 informerar vi om hur vi använder cookies på webbplatsen.

Genom att besöka och använda webbplatsen samtycker Du till innehållet i denna webbplatspolicy och till BillerudKorsnäs behandling av Dina personuppgifter och användning av cookies på det sätt som beskrivs nedan.

2. Besökarens användning av informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. BillerudKorsnäs arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att BillerudKorsnäs inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

3.Upphovsrätt skyddar innehållet på webbplatsen

Innehållet på webbplatsen ägs av BillerudKorsnäs och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från BillerudKorsnäs.

Webbplatsen kan innehålla bilder och annat innehåll som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

4.BillerudKorsnäs policy för integritetsskydd

BillerudKorsnäs månar om Din integritet och ansvarar för att följa personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Vänligen läs igenom följande information om hur vi behandlar Dina personuppgifter.

Notera att BillerudKorsnäs inte ansvarar för Din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

4.1  Vad omfattar policyn

Policyn beskriver hur BillerudKorsnäs behandlar de personuppgifter som BillerudKorsnäs mottar och samlar in genom webbplatsen.

Med personuppgifter menas information som, direkt eller indirekt via andra uppgifter, kan knytas till en enskild individ, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, personnummer, IP-adress och loggar från en webbläsare.

Med behandling av personuppgifter menas alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, till exempel insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter.

4.2  Insamling och behandling av personuppgifter

BillerudKorsnäs samlar in personuppgifter som namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av Dig. BillerudKorsnäs mottar och lagrar även automatiskt information från Din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sidor Du besöker, till loggfiler på vår server.

4.3  För vilka ändamål behandlas personuppgifter

BillerudKorsnäs använder informationen som samlas in för att svara på Dina förfrågningar avseende produkter och tjänster, för att förbättra webbplatsens innehåll och våra tjänster och för att ta fram anonymiserad användarstatistik.

Vi använder även personuppgifter för direktmarknadsföring i enlighet med lag och praxis på marknaden. Information som samlas in om hur Du som användare utnyttjar webbplatsen används för att analysera sökbeteende och för att kunna visa Dig anpassat innehåll. Personuppgifter kan även indirekt behandlas i anslutning till utveckling och förvaltning av BillerudKorsnäs IT-system.

BillerudKorsnäs raderar insamlade personuppgifter när ändamålet med behandlingen har fullgjorts.

4.4  Utlämnande av personuppgifter till annan

BillerudKorsnäs säljer inte Dina personuppgifter till någon tredje part. Vi delar endast personuppgifterna med BillerudKorsnäs koncernbolag, med samarbetspartners som behandlar personuppgifterna för BillerudKorsnäs räkning, samt när det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. När personuppgifter överförs till koncernbolag och samarbetspartners utanför EU/EES, är det BillerudKorsnäs ansvar att säkerställa att personuppgifterna skyddas på motsvarande sätt som inom EU/EES, till exempel genom upprättande av avtal om dataöverföring.

4.5  Din rätt till registerutdrag och rättelse samt kontaktuppgifter till BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs AB ansvarar för den behandling av personuppgifter som sker inom BillerudKorsnäs-koncernen. Om Du har frågor rörande denna policy, eller i övrigt om BillerudKorsnäs personuppgiftsbehandling, ska Du kontakta BillerudKorsnäs AB med de kontaktuppgifter som framgår nedan.

Om Du vill ha information om BillerudKorsnäs behandling av Dina personuppgifter, har Du rätt att en gång per kalenderår begära ett registerutdrag som visar vilka uppgifter om Dig som behandlas. Begäran om registerutdrag ska vara skriftlig, innehålla Ditt namn och personnummer, vara undertecknad och ställas till adressen som framgår nedan. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter raderade eller rättade.

5. BillerudKorsnäs användning av cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att ge Dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

5.1 Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen Du besöker sparar på Din dator (eller på motsvarande enhet, som Din surfplatta eller mobiltelefon).

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På denna webbplats används båda typer av cookies.

Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills besökaren på webbplatsen själv, eller servern som sänt dem, raderar dem.

Sessionscookies lagras tillfälligt medan besökaren är inne och surfar på en webbsida, och försvinner när besökaren stänger sin webbläsare.

5.2 Cookies på den här webbplatsen

Webbplatsen använder sessionscookies för att underlätta användningen av webbplatsen. Både sessionscookies och permanenta cookies används för att samla in statistik om användningen av webbplatsen. Bland annat används Google Analytics som är en permanent cookie för att registrera besökare och sessioner. Cookien uppdateras varje gång webbplatsen besöks. Personuppgifterna som samlas in används för att mäta och analysera besöksmönster samt för att förbättra webbplatsens funktionalitet och användarens upplevelse av webbplatsen. Hubspot är en permanent cookie som används för att samla in information för att följa upp säljkampanjer och marknadsaktiviteter samt för marknadsföringsändamål. Bland annat används Hubspot-cookien för att administrera utskick av Billerud Korsnäs nyhetsbrev.

5.3 Samtycke till användning av cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och hur cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

5.4 Om Du vill undvika cookies

Om Du inte vill ha några cookies kan Du ställa in Din webbläsare för att förhindra cookies. Det kan dock innebära att Du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på webbplatsen.

Du hittar mer information om hur Du hanterar och tar bort cookies på www.aboutcookies.org.

5.5 Cookies som sätts av tredje part via sociala nätverk

BillerudKorsnäs webbplats kan ibland bädda in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, till exempel Youtube. Leverantörerna av dessa tjänster kan därmed komma att använda cookies på BillerudKorsnäs webbplats. BillerudKorsnäs har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant leverantörs webbplatser för ytterligare information om dessa cookies och om hur Du kan välja bort mottagandet av dem.

6. Uppdatering av webbplatspolicyn samt kontaktuppgifter

BillerudKorsnäs kan när som helst revidera denna webbplatspolicy genom att publicera en uppdaterad version av den på webbplatsen.

Om Du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna webbplatspolicy är Du välkommen att kontakta oss:

BillerudKorsnäs AB
Box 703
169 27 Solna
Tel: 08-553 335 00

info@billerudkorsnas.se