Utdelning

Över en konjunkturcykel ska utdelningen i genomsnitt uppgå till 50% av nettovinsten. Utdelningen till aktieägarna kommer bl a att vara beroende av BillerudKorsnäs resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter.

Styrelsens förslag till årsstämman 2015 är att utdelningen per aktie uppgår till SEK 3,15, vilket motsvarar en utdelningsandel om cirka 51% av nettovinsten.

 

Utdelning

Senast uppdaterad: 2015-02-03