Utdelning

Utdelningen ska uppgå till 50% av nettovinsten. Utdelningen till aktieägarna kommer bl a att vara beroende av BillerudKorsnäs resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter.

Styrelsens förslag till årsstämman 2016 är att utdelningen per aktie uppgår till SEK 4,25, vilket motsvarar en utdelningsandel om cirka 49% av nettovinsten. 

Senast uppdaterad: 2015-02-03