Utdelning

Över en konjunkturcykel ska utdelningen i genomsnitt uppgå till 50% av nettovinsten. Utdelningen till aktieägarna kommer bl a att vara beroende av BillerudKorsnäs resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter.

Årsstämman 2015 beslutade om utdelningen SEK 3,15 per aktie, vilket motsvarar en utdelningsandel om cirka 51% av nettovinsten.

 

Senast uppdaterad: 2015-02-03