Aktieägare

Antalet aktieägare i BillerudKorsnäs uppgår till cirka 96 000. De tio största aktieägarnas totala innehav uppgår till cirka 53% av andelen röster.

De största aktieägarna

Aktieägare Antal aktier Andel av röster (%) 
FRAPAG Beteiligungsholding AG 25 000 000 12,1
AMF Försäkring och Fonder 22 524 806 10,9
Swedbank Robur fonder 13 181 829 6,4
Fjärde AP-fonden 13 175 767 6,4
Alecta  9 008 986 4,4
Schroders 7 404 817 3,6
Handelsbanken fonder 6 369 220 3,1
Vanguard 5 444 781 2,6
Blackrock 4 122 841 2,0
Dimensional fund advisors 3 394 210 1,6
Totalt de 10 största ägarna 109 627 257 53,0

Källa: Modular Finance den 30 april 2021