i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Vilken är din anledning att äga skog?

Du kan påverka värdet på din skog, både vad gäller ekonomisk avkastning, som en hållbar råvara till samhället eller en plats med höga naturvärden.

Skogsbruksplan för effektiv skogsskötsel

En skogsbruksplan är det viktigaste verktyget, en plan för dina åtgärder och ett bra beslutsunderlag för skogsbruket.

Certifiera din skog

Vill du ha ett skogsbruk som är miljöanpassat, tar social hänsyn och är ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt? Då ska du certifiera din skog.

Livet med skogen

Fritid i skogen

Coola kallbad

Intresset för kalla bad är hett, friluftsföreningar och vinterbadare över hela landet längtar efter badväder med snö och is. Goda förberedelser...
Fritid i skogen

Grön och grann gran

Julen står för dörren och snart står även granen både grön och grann i stugan. Hur väljer man ut den bästa granen och får den att hålla sig fin...

Nyheter

Nyhet
12 jan 2022

Lagra in koldioxid i berggrunden

BillerudKorsnäs samarbetar med forskare på Luleå Tekniska Universitet, LTU, för att hitta en teknik att lagra koldioxid i berggrunden.
Nyhet
2 dec 2021

Ett aktivt skogsbruk gynnar klimatet

EU-kommissionens nya skogsstrategi fokuserar på skogen som kolsänka. Skogen spelar en viktig roll för klimatet, men det är genom ett aktivt...

Sköt om din skog

Liten pojke med keps och röd jacka vid vattenpöl i skogen.

Kom i gång som ny skogsägare

Om du är ny som skogsägare kan du ha glädje av våra matnyttiga tips om hur du kommer igång. Ett planerat skogsbruk ger den bästa avkastningen.
Avverkningsmaskin avverkar mossiga träd.

Är det dags för avverkning?

Föryngra när skogens tillväxt har kulminerat och lönsamheten är som störst. En lyckad avverkning lägger också grunden för framtidens skog.
Höstlöv i skogen lyser i gult och orange i solen.

Aktuella virkespriser

I prislistorna hittar du aktuella virkespriser för massaved i din region. Här finns även information om mätningar och dimensioner.