Livet med skogen

Det är i skogen det händer. Läs artiklar och reportage om skogsskötsel, möt skogsägare och få tips om både vanliga och ovanliga aktiviteter i skogen.

 • Alla
 • Skogsskötsel
 • Möt en skogsägare
 • Fritid i skogen
  Fritid i skogen

  Vandring i höstmarker

  Att ta sig fram till fots är kanske det allra bästa sättet att upptäcka naturen på. Är vandringen dessutom inramad av vackra miljöer och...
  Skogsskötsel

  Viltförvaltning

  Det krävs en balans mellan klövviltstammarna och fodertillgången i skogen. Tydligt formulerade mål och ett gemensamt förhållningssätt mellan...
  Skogsskötsel

  Pappersband för ren råvara

  Snitselband används för att förmedla en mängd budskap till de som avverkar i skogen. På BillerudKorsnäs har man valt att bara använda band av...
  Fritid i skogen

  Skogens guld

  Det är inte för intet som kantareller kallas för skogens guld. Hett eftertraktade gömmer de sig under nedfallna löv och annan växtlighet. Träna...
  Skogsskötsel

  Tid för plantering

  Grunden till lyckad plantering är god markberedning och bra planering. Stefan Larsson, skogsvårdsansvarig på BillerudKorsnäs och Rebecca Larsson...
  Möt en skogsägare

  "Stort nöje att gå i skogen och röja"

  Bengt Engstrand jämför skogsägandet med att ha ett fint grönsaksland – man måste vårda och gallra för att det ska bli något. Och vårdar skogen...
  Skogsskötsel

  Förhindra brandfara

  Brandrisken just nu är mycket stor i nästan hela landet. Arbete med skogsmaskiner medför en ökad risk. För att begränsa den har branschen tagit...
  Fritid i skogen

  Naturlig inramning

  Gärdsgårdar har varit en självklar del av det svenska odlingslandskapet sedan 1000-talet. Nu ökar populariteten, även i vårt moderna samhälle...
  Skogsskötsel

  Gallring

  Nu är det lättare för skogsägare att göra mer precisa utbytesprognoser. Skogforsks tidigare försöksprojekt har nu blivit en tjänst som förenklar...
  Skogsskötsel

  Skogens kretslopp

  Lönsamhet är för många en drivkraft i skogsägandet. För att maximera lönsamheten behövs kunskap om vilken betydelse olika skogsskötselåtgärder...
  Skogsskötsel

  Dags att bränna skogen

  Vår och försommar innebär inte bara nytt liv och grönska i skog och mark. Det är också hög tid för kontrollerade skogsbränder. Caroline...