Nyheter

Nyhet
2021-09-02 13:10:05

Smarta tjänster för enklare skogsägande

Att äga och sköta skog är ett stort åtagande och som skogsägare kan man ibland känna sig osäker på vilka åtgärder som bör vidtas. BillerudKorsnäs gör skogsägandet enklare.
Nyhet
2021-09-01 13:28:19

Gynnsamt sommarväder gav god tillväxt

En regnig försommar med efterföljande värmebölja i stora delar av landet gynnande tillväxten i skogen. Livskraftiga träd och en mindre andra svärmning hade också en positiv effekt på förekomsten av granbarkborre.
Nyhet
2021-09-01 12:14:30

Okunskap och klimatpress präglar EU:s skogsstrategi

Flera svenska aktörer, däribland Skogsindustrierna och BillerudKorsnäs, är starkt kritiska till den skogsstrategi som EU-kommissionen presenterade i somras. Okunskap och press att nå klimatmålen gör att man missar skogsbrukets roll i omställningen till ett fossilfritt Europa, menar de.
Nyhet
2021-08-10 14:10:58

Digitala arbetssätt i skogen

Nya digitala arbetssätt är på väg in i skogsbruket. Digital snitsling och naturvårdshänsyn är två utvecklingsprojekt som ska leda till ett skonsammare och effektivare skogsbruk.
Nyhet
2021-06-21 11:10:31

Höga priser på sågade trävaror– så bör du tänka kring avverkning

Ökad efterfrågan på trävaror har drivit upp timmerpriset. Johan Sakari, affärsansvarig på BillerudKorsnäs, rekommenderar ett långsiktigt tänk på en volatil marknad.
Nyhet
2021-06-18 09:48:37

Akuta skötselbehov i skyddad skog

Skogsstyrelsen har genomfört en kartläggning av skötselbehoven i skyddad skog. Den rapport som nyligen släpptes visar att det finns stora och akuta behov av åtgärder i skyddade områden. Rapporten ger också en indikation på behoven i frivilligt skyddad skog.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev