Tre sätt att sälja virke

Föredrar du att lämna ifrån dig hela processen eller vill du avverka själv? BillerudKorsnäs erbjuder tre olika försäljningsformer för att du ska hitta en som passar just dig.

Trave med osågat virke torkar i solen.

Leveransrotköp

Vid leveransrotköp ansvarar BillerudKorsnäs för avverkning och borttransport av virket. Du kan välja mellan att prisräkna virket efter att det är inmätt vid industri eller sågverk, vilket ger en intäkt grundad på gällande pris per sortiment vid mätningen, eller så kan du få ett i förväg fastlagt rotnetto (pris per kubikmeter) efter inmätning. Gällande marknadspris avgör hur mycket betalt du får för virket.

Rotpost

Rotpost innebär att du som skogsägare ansvarar för att träden mäts i förväg och att en så kallad stämplingslängd görs av en oberoende konsult. Utifrån denna information om träden lämnar köparen ett fast pris i form av en totalsumma, där både avverkningskostnad och virkesvärde är inräknat.

BillerudKorsnäs ansvarar för avverkning och transport. Som säljare vet du vad du får i handen för den skog du låter avverka, men inte volym, kvalitet eller egentligt slutvärde.

Leveransvirke 

Väljer du leveransvirke är det du som skogsägare som ansvarar för avverkning och skotning, alltså leverans av virket till en bilväg. Där hämtar vi upp det för vidare transport till våra industrier. Rusta gärna din väg före avverkning, det finns pengar att spara om lastbilarna kan komma fram enkelt.

Ta kontakt med oss innan du börjar avverka, för att göra upp om affären och få information om hur virket ska apteras, det vill säga delas upp i olika sortiment.

Missa inte

Skogsmaskin i snö fäller ett träd.

Så går affären till – steg för steg

Att sälja virke är en process i flera steg – från ett kontrakt om avverkning till dess att pengarna finns på ditt konto. Så här går det till.
Närbild på pappersförpackning med rund form.

Hållbara förpackningslösningar

BillerudKorsnäs skapar material till förpackningar av förnybar råvara från skogen, och vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan.