Hör av dig till oss med frågor & synpunkter

Hör gärna av dig till oss på BillerudKorsnäs om du har synpunkter eller funderingar omkring våra åtgärder i skogen eller vår övriga verksamhet.

Vänd dig i första hand till
Göran Andersson, Skogschef BillerudKorsnäs Skog
Tel: 026-15 12 09
E-post: goran.ke.andersson@billerudkorsnas.com

Du kan också vända dig till ett av våra köpdistriktskontor med mer lokala frågor:

Köpdistrikt Norrbotten
Köpdistrikschef Martin Jonsson
Tel: 0923-664 35
E-post: martin.jonsson@billerudkorsnas.com

Köpdistrikt Uppland-Gästrikland
Köpdistrikschef Tobias Persson
Tel: 026-151165
E-post: tobias.persson@billerudkorsnas.com

Köpdistrikt Dalarna
Köpdistriktschef (tf) Lars-Erik Busk
Tel: 026-151175
E-post: lars-erik.busk@billerudkorsnas.com

Köpdistrikt Södra Svealand
Köpdistriktchef Patrik Hellblom 
Tel: 0224- 10880
E-post: patrik.hellblom@billerudkorsnas.com

Köpdistrikt Hälsingland
Köpdistrikschef (tf) Kjell-Åke Hammar
Tel: 070-2112364
E-post: kjell-ake.hammar@billerudkorsnas.com

 

För kontakt med personer med övergripande ansvar:

Göran Andersson, skogschef (skogsskötsel, miljö, viltfrågor)
Tel: 026-15 12 09
E-post: goran.ke.andersson@billerudkorsnas.com

Arvid Svanborg, virkeschef (virkeshandel och transporter)
Tel: 026-15 12 11
E-post: arvid.svanborg@billerudkorsnas.com

Synpunkter på våra certifieringar (FSC & PEFC) eller revisioner:
Om du av någon anledning inte tycker att vi uppfyller certifieringarnas krav och inte tycker att du får svar som du förväntar dig från oss, kan du vända dig till det företag som certifierat oss och vår revisor:

DNV GL Sverige
E-post:
fsccomplaints@dnvgl.com

Adress:
DNV GL Business Assurance Sweden AB (FSC® A000509)
FSC Complaints
P O Box 6046
SE - 171 06 Solna, Sweden

Tel:
08 587 940 00

Hemsida:
www.dnvgl.se/certifiering

Synpunkter på skogsbrukscertifiering:
Certifierarnas uppgift är att se till så att certifierade skogsägare följer FSC:s & PEFC:s regler. Om du inte är nöjd med de svar du får från DNV GL du vända dig till FSC:s internationella ackrediteringsenhet:

E-post: accreditation@fsc.org

Om du har synpunkter på eller funderingar om skogsbrukscertifieringarna FSC och PEFC kan deras respektive kansli ge dig vägledning:

FSC:s kanslis webbplats

PEFC:s kanslis webbplats

här finns vi

BillerudKorsnäs Skog

801 81 Gävle

+46 26 15 10 00 infoskog@billerudkorsnas.com