Hör av dig till oss med frågor & synpunkter

Hör gärna av dig till oss på BillerudKorsnäs om du har synpunkter eller funderingar omkring våra åtgärder i skogen eller vår övriga verksamhet.

Vänd dig i första hand till
Mattias Wåhlberg von Knorring , Skogschef BillerudKorsnäs Skog
Tel: 026-15 11 46
E-post: mattias.wahlbergvonknorring@billerudkorsnas.com

Du kan också vända dig till ett av våra köpdistriktskontor med mer lokala frågor:

Köpdistrikt Norrbotten
Köpdistrikschef Lars Johansson
Tel: +46 73 096 92 69
E-post: lars.er.johansson@billerudkorsnas.com

Köpdistrikt Uppland-Gästrikland
Köpdistrikschef Jonas Eklund
Tel: +46 72 222 44 75
E-post: jonas.eklund@billerudkorsnas.com

Köpdistrikt Dalarna
Köpdistriktschef Lars Bergman
Tel: +46 280 135 02
E-post: lars.bergman@billerudkorsnas.com

Köpdistrikt Södra Svealand
Köpdistriktchef Patrik Hellblom 
Tel: 0224- 10880
E-post: patrik.hellblom@billerudkorsnas.com

Köpdistrikt Hälsingland
Köpdistrikschef Anders Lundberg
Tel: 0278-27171
E-post: anders.lundberg@billerudkorsnas.com

 

För kontakt med personer med övergripande ansvar:

Mattias Wåhlberg von Knorring, skogschef (skogsskötsel, miljö, viltfrågor)
Tel: 026-15 11 46
E-post: mattias.wahlbergvonknorring@billerudkorsnas.com

Simon Nilsson, virkeschef (virkeshandel och transporter)
Tel: 026-15 11 47
E-post: simon.nilsson@billerudkorsnas.com

Synpunkter på BillerudKorsnäs certifieringsarbete

Vid frågor och synpunkter på BillerudKorsnäs certifieringsarbete, vänd er i första hand direkt till oss på BillerudKorsnäs. Upplevs att BillerudKorsnäs inte svarar enligt förväntan finns möjlighet att vändas sig direkt till det certifieringsföretag som reviderar och ställer ut certifikat.

Certifieringsföretagens roll är att se till så att certifikatsinnehavare följer standardens krav och regler.

BillerudKorsnäs arbetar med fler certifieringsföretag, kontaktuppgifter i Sverige utifrån vilken standard som avses hittar du nedanför. För övriga certifikat, främst utländska, hör av er till oss så guidar vi er till rätt certifieringsorgan i respektive land.

CoC samt Controlled Wood eller Controlled Sources i Sverige- Köp och försäljning av certifierade produkter, Spårbarhet och kontroll av råvarans ursprung mm:

se.forest@sgs.com

FM Bergvik – Skogsbruk på Bergvik Skog Östs fastigheter:

karina.kitnaes@wsp.com

FM Gruppcertifiering - Skogsbruk på fastigheter inom BillerudKorsnäs gruppcertifikat inklusive BillerudKorsnäs egna skogsfastigheter:

fsccomplaints@dnv.com

Om du inte är nöjd med det svar du får från certifieringsföretaget har du möjlighet att vända dig till dess ackrediteringsenhet:

PEFC: www.swedac.se, använd kontaktformuläret under fliken kontakt

FSC: accreditation@fsc.org

här finns vi

BillerudKorsnäs Skog

801 81 Gävle

+46 26 15 10 00 infoskog@billerudkorsnas.com