Hör av dig med synpunkter

Hör gärna av dig till oss på BillerudKorsnäs om du har funderingar kring åtgärder i skogen eller har andra frågor.

Vänd dig i första hand till Caroline Rothpfeffer, miljöchef:
e-post: caroline.rothpfeffer@billerudkorsnas.com 

Du kan också vända dig till ett av våra regionkontor:

Region Norrbotten
Regionchef Martin Jonsson
Tel: 0923-664 35
E-post: martin.jonsson@billerudkorsnas.com

Region Uppland-Gästrike
Regionchef Tomas Blom
Tel: 070-2683306
E-post: tomas.blom@billerudkorsnas.com

Region Dala-Hälsinge
Regionchef Fredrik Eriksson
Tel: 0280-13508
E-post: fredrik.eriksson@billerudkorsnas.com

Region Syd
Regionchef Johan Karlhager
Tel: 073-838 10 75
E-post: johan.karlhager@billerudkorsnas.com

För kontakt med personer med övergripande ansvar:

BillerudKorsnäs Skogs Sverigechef Göran Andersson (skogsskötsel, planering, skogsbruksåtgärder, vilt och jakt)
Tel: 026-15 12 09
E-post: goran.ke.andersson@billerudkorsnas.com

Miljöchef Caroline Rothpfeffer (miljöfrågor, naturvårdsarbete, certifiering, virkets spårbarhet – Chain of custody och arbetsmiljö)
Tel: 026-15 12 36
E-post: caroline.rothpfeffer@billerudkorsnas.com

Johan Sakari, virkeschef (virkeshandel och transporter)
Tel: 026-15 18 08
E-post: johan.sakari@billerudkorsnas.com

Synpunkter på skogsbruksstandard, Chain of custody eller revision:
Om du av någon anledning inte tycker att vi uppfyller certifieringarnas krav och inte tycker att du får ett svar som du förväntar dig från oss, kan du vända dig till det företag som certifierat oss och vår revisor:

SGS Sweden AB
E-post: se.forest@sgs.com

Synpunkter på skogsbrukscertifiering:
Certifierarnas uppgift är att se till så att certifierade skogsägare följer FSC:s regler. Om du inte är nöjd med de svar du får angående en FSC-certifiering kan du vända dig till FSC:s internationella ackrediteringsenhet:

E-post: accreditation@fsc.org

Om du har synpunkter på eller funderingar om skogsbrukscertifieringarna FSC och PEFC kan deras respektive kansli ge dig vägledning:

FSC:s kanslis webbplats

PEFC:s kanslis webbplats

här finns vi

BillerudKorsnäs Skog

801 81 Gävle

+46 26 15 10 00 infoskog@billerudkorsnas.com