i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring
Nyhet
7 dec 2017, 10:08 CET

Ta med skogen i fickan

Skogsstyrelsen lanserar två webbappar som ger dig massor av skogsinformation i form av kartor och objekt direkt i din mobiltelefon eller surfplatta.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar, markfuktighet, gallringsbehov, trädhöjd och avverkningsanmälningar. Det är bara några exempel på all information som du kan få om skogen i Skogsstyrelsens nya webbappar ”Skogens pärlor” och ”Skogliga grunddata”. Här navigerar du i kartor och får uppgifter om skogens och markens egenskaper. Sedan tidigare finns även Skogsstyrelsens ”Mina sidor” där man som skogsägare får information om sin skogsfastighet och inskickade ärenden.

– I Skogens pärlor ligger fokus på värdefulla natur- och kulturmiljöer, i Skogliga grunddata hittar du som planerar skogliga åtgärder allt du vill veta, säger Liselott Nilsson, GIS-specialist på Skogsstyrelsen. Informationen har vi hämtat från bland annat Skogsstyrelsens öppna data, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Lantmäteriet.

När du använder kartorna väljer du själv om du vill se markytan eller flygfoton, som ger olika typer av information. Du kan till exempel se områden med mycket markfuktighet vilket kan hjälpa dig att se var du kan dra skogsvägar för att undvika markskador och för att minska kostnaden när du ska få ut virket ur skogen efter en avverkning. Med så kallat satellitortofoto kombineras det bästa från flygbilder och satellitbilder.

– Färgerna i satellitortofotot hjälper dig att se olika bestånd, som till exempel var det är tallskog eller var det finns kalhyggen, säger Liselott Nilsson. Det finns även tillgång till kartor som visar trädhöjder och gallringsbehov.

Du kan använda apparna i din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du behöver inte ladda ner något och inte heller logga in – spara bara ner dem som bokmärken på din hemskärm så har du dem alltid tillgängliga. Genom att aktivera platstjänster på din surfplatta eller mobiltelefon så ser du kartor för den plats där du befinner dig. Det går också att använda dem från andra platser genom att skriva in fastighetens namn.

– Vi tror att markägare, skogsentreprenörer och även skogsbolag kan ha stor nytta av det här, säger Liselott Nilsson. Skogsuppgifterna uppdateras hela tiden. Maskinförare kan till exempel få ett varierat stöd som de kanske saknar i dag.

Här hittar du instruktioner och skaffar webbapparna. Webbapparna ligger än så länge som testversioner men fungerar stabilt och släpps skarpt i början på nästa år.

Hjälp till att förbättra tjänsterna!

Skogsstyrelsen välkomnar synpunkter på apparna så att de ska bli ännu mer användbara. Skicka dina idéer till Liselott.Nilsson@skogstyrelsen.se eller Agneta.jonsson@skogsstyrelsen.se.

Detta kan du se i Skogliga grunddata

  • Mark: terrängskuggning, lutning och markfuktighet
  • Skog: trädhöjd, volym, grundyta, biomassa, medelhöjd och medeldiameter
  • Gallring: avverkningar och avverkningsanmälningar, satellitortofoto och flygbilder

Detta kan du se i Skogens pärlor

  • Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden
  • Sumpskogar
  • Områdesskydd
  • Forn- och kulturlämningar samt värdefulla kulturmiljöer från Skog och historia
  • Satellitortofoto
  • Flygbilder
  • Terrängskuggning

Missa inte

Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Allt om din skog i Skogsägarwebben

Skogskartor och traktdirektiv om markberedning, plantering, röjning och mycket mer. Så här enkelt får du allt samlat i Skogsägarwebben.
Skogsskötsel

Säkert arbete i skogen

Säkerhet i skogen ska alltid gå före prestation, oavsett årstid. När kylan nu får fäste och mörkret sänker sig är det tid att påminna om viktiga...