Nyhet
1 sep 2021, 13:28 CET

Gynnsamt sommarväder gav god tillväxt

En regnig försommar med efterföljande värmebölja i stora delar av landet gynnande tillväxten i skogen. Livskraftiga träd och en mindre andra svärmning hade också en positiv effekt på förekomsten av granbarkborre.

Sommarens väder med mycket regn i början av säsongen och därefter höga temperaturer blev gynnsamt för tillväxten i skogen.
– Tillväxten har varit väldigt bra i år. Det var relativt regnigt i början av sommaren och därefter riktigt varmt, vilket gett god tillväxt och vitala träd. Det är en påtaglig skillnad som man ser med blotta ögat, så det är positivt, säger Andreas Engman som är virkesköpare på BillerudKorsnäs i distrikt Södra Svealand.

Men värmen har också inneburit hög förekomst av granbarkborre, framför allt under den första svärmningen.
– Den andra svärmningen blev mildare på flera platser, men det har varit stora skillnader lokalt och på vissa ställen har den första och andra svärmningen varit lika stora. Men generellt sett över Sverige ser man en minskning.

Trots minskningen är granbarkborrarna fortfarande många och orsakar fortsatt stora skador.
– Vi har inte fått några siffror än, men skadorna tros bli mindre än vad de varit de två senaste åren. Så det går åt rätt håll, men det kan fortfarande beskrivas som en katastrof med alldeles för höga nivåer.

Även situationen med skogsbränder förbättrades den här sommaren.
– Det har varit relativt få bränder i år jämfört med de senaste två åren och låg brandrisk tack vare att det var fuktigt i början av sommaren.

Rätt träd på rätt mark

Andreas Engman uppmanar alla skogsägare att nu se över sin skog för att bilda sig en uppfattning om eventuella skador och att vidta åtgärder så fort som möjligt.
– Se över skogen och titta efter nya granbarkborreangrepp. Finns det större angrepp är den enda lösningen tyvärr ofta att avverka hela det angripna beståndet.

Som förebyggande åtgärd betonar han vikten av att placera rätt träd på rätt mark och vara noga med gallring.
– Genom att sätta rätt typ av träd på rätt mark när du föryngrar skapar du bättre förutsättningar för att skydda skogen mot granbarkborre. Gallra inte granen för sent, det stressar beståndet och gör det lättangripligt. Var noga med att ta hand om vindfällen och angripna träd så snart som möjligt.

Läs mer

Nyhet
19 okt 2021

Komplexa resultat av tillväxtforskning

I SLU:s försöksparker pågår ständigt tester för att jämföra tillväxten mellan gran och tall på olika marker. Ola Langvall, försöksledare vid SLU...
Nyhet
8 okt 2021

Fördubblat skogsförråd på 100 år

Intresset för skog har aldrig varit större än i dag enligt Jonas Fridman, programchef Riksskogstaxeringen. Tack vare mätningen inom...
Nyhet
7 okt 2021

Viltbetesskador är en förlust för skogsbruket

Betesskador på skogen leder till att det svenska skogsbruket förlorar cirka 20,5 miljarder kronor per år i uteblivet förädlingsvärde.