Nyhet
23 sep 2021, 11:26 CET

Hållbarhet på flera sätt i närområdet

BillerudKorsnäs är en viktig spelare i lokalsamhället och ofta ortens största arbetsgivare. Med det följer ett stort ansvar.

BillerudKorsnäs är en viktig spelare i lokalsamhället ur flera aspekter. Sofia Granerfeldt som är kommunikationsansvarig på bruket i Frövi berättar:
– De flesta av BillerudKorsnäs produktionsenheter är belägna i mindre samhällen vilket innebär att vi ofta är ortens största arbetsgivare. Med det följer såklart ett stort ansvar, en hållbar framtid för oss gäller inte bara våra produkter som säljs till hela världen utan även hur vi påverkar vårt närområde.

BillerudKorsnäs tar sitt miljöansvar på flera sätt, vilket gagnar både enskilda hushåll och skogen i stort.
– I Frövi och på andra produktionsorter förser vi närområdet med spillvärme som värmer upp hushållen. Vi finns i närområden som är omgivna av natur och skog och här har vi ett stort ansvar i att förvalta naturen på ett bra sätt. Virkesråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och vi avverkar den på ett hållbart sätt.

Även social hållbarhet är av stor vikt för BillerudKorsnäs, som verkar för att ungdomar ska få arbetslivserfarenhet genom praktikplatser och sommarjobb.
– Vi vill göra nytta i samhället där vi verkar och sponsrar lokala initiativ och idrottsföreningar. Vi är måna om att våra medarbetare trivs med att bo i närområdet och som stor arbetsgivare har vi ett ansvar för det, säger Sofia.

Läs mer

Nyhet
19 okt 2021

Komplexa resultat av tillväxtforskning

I SLU:s försöksparker pågår ständigt tester för att jämföra tillväxten mellan gran och tall på olika marker. Ola Langvall, försöksledare vid SLU...
Nyhet
8 okt 2021

Fördubblat skogsförråd på 100 år

Intresset för skog har aldrig varit större än i dag enligt Jonas Fridman, programchef Riksskogstaxeringen. Tack vare mätningen inom...
Nyhet
7 okt 2021

Viltbetesskador är en förlust för skogsbruket

Betesskador på skogen leder till att det svenska skogsbruket förlorar cirka 20,5 miljarder kronor per år i uteblivet förädlingsvärde.