Nyhet
4 sep 2020, 10:03 CET

Hösten i skogen

Hösten bjuder på krispiga dagar med hög luft och visar naturens alla färger – en tid för jakt och viltvård men även för skogsarbete.

Ungskogar måste röjas för att minska konkurrensen mellan träden. De träd som lämnas kvar får då högre tillväxt, blir grövre och får ett högre ekonomiskt värde.

Klenare bestånd kan man röja året om men röjer man gran grövre än 7 cm i brösthöst, måste man anpassa tidpunkten för röjningen med tanke på granbarkborren. September är en bra månad att röja grövre granbestånd, då hinner de nedröja stammarna torka innan nästa års svärmningar.

– Granbarkborren har ställt till med stora problem i de södra delarna av vårt verksamhetsområde, säger Ulf Gustavsson, fältköpschef på BillerudKorsnäs Skog. Så titta över hur era granbestånd mår när ni är ute i skogen!

Tid för älgjakt och viltvård

Sverige har världens tätaste älgstam och många områden har problem med ett hårt betestryck och skador på tall. En balanserad avskjutning är viktig för skogsbruket. Skogsstyrelsens årliga inventering visar att betesskadorna är stora i norra Sverige.
– Som skogsägare kan du även vara noga med att se till att det finns lövträd i skogen för att minimera betesskadorna på tall, säger Ulf.

Beställ vårens plantor nu

En annan höstaktivitet är att redan nu planera för kommande års planteringar.
– För den som ska plantera i vår är det dags att beställa plantor redan nu för att vara säker på att få rätt plantor, säger Ulf. Våra virkesköpare kan ge dig råd om plantering och tar även hand om din beställning och skickar den till plantskolan.

Läs mer

Nyhet
9 okt 2020

Digitalt avverkningskontrakt och digitala tjänster

Sedan september kan du som skogsägare signera dina avverkningskontrakt digitalt – en effektiv lösning som sparar mycket tid, framför allt när...
Nyhet
6 okt 2020

BillerudKorsnäs bidrar till positiv klimateffekt

Skogens roll i att bekämpa klimatförändringarna är välkänd. Dessutom bidrar produkterna från skogens råvara till att stora mängder fossil olja...
Nyhet
29 sep 2020

Ökad efterfrågan på samarbetsavtal

Allt fler skogsägare söker långsiktiga samarbeten för sitt skogsbruk, något som ger flera fördelar.