Nyhet
29 sep 2020, 10:10 CET

Ökad efterfrågan på samarbetsavtal

Allt fler skogsägare söker långsiktiga samarbeten för sitt skogsbruk, något som ger flera fördelar.

På BillerudKorsnäs Skog ser vi att våra tjänster efterfrågas i allt större utsträckning.
– Fler och fler av er skogsägare ger oss förtroendet att ingå ett samarbetsavtal där vi startar ett långsiktigt gemensamt arbete för en lönsam och hållbar utveckling i skogen, säger Simon Nilsson, virkeschef på BillerudKorsnäs.

Behovet av rådgivning, skogsbruksplaner och BillerudKorsnäs tjänster inom skogsbruk och certifiering växer.
– För att kunna möta upp efterfrågan från er skogsägare rekryterar vi därför fem nya virkesköpare till vår organisation, något som är extra glädjande i dessa stundtals bistra tider, säger Simon. Köparna kommer att förstärka verksamheten i våra olika distrikt.

De skogsägare som samarbetar med BillerudKorsnäs bidrar också till att skapa ett mervärde i samhället. Råvaran går till produkter som hjälper till att fasa ut plast och andra fossila material. På våra produktionsanläggningar i Sverige, Finland och England tillverkar vi pappersmaterial till förpackningar för bland annat livsmedel, industri och medicinska produkter.
– Ju mer vi kan använda skogsråvaran på rätt sätt, desto bättre är det för klimatet och vår gemensamma framtid. På BillerudKorsnäs vill vi ta vara på skogens alla värden, både vad gäller ekonomisk avkastning, som en hållbar råvara till samhället eller en plats med höga naturvärden för biologisk mångfald, rekreation och fritid, säger Simon.

Läs mer

Nyhet
23 sep 2021

Hållbarhet på flera sätt i närområdet

BillerudKorsnäs är en viktig spelare i lokalsamhället och ofta ortens största arbetsgivare. Med det följer ett stort ansvar.
Nyhet
2 sep 2021

Smarta tjänster för enklare skogsägande

Att äga och sköta skog är ett stort åtagande och som skogsägare kan man ibland känna sig osäker på vilka åtgärder som bör vidtas. BillerudKorsnäs...
Nyhet
1 sep 2021

Gynnsamt sommarväder gav god tillväxt

En regnig försommar med efterföljande värmebölja i stora delar av landet gynnande tillväxten i skogen. Livskraftiga träd och en mindre andra...