Nyhet
2 sep 2021, 13:10 CET

Smarta tjänster för enklare skogsägande

Att äga och sköta skog är ett stort åtagande och som skogsägare kan man ibland känna sig osäker på vilka åtgärder som bör vidtas. BillerudKorsnäs gör skogsägandet enklare.

Markberedning och plantering, röjning, gallring och avverkning, skogsbruksplan, certifiering och virkesförsäljning. Känns det som mycket att hålla reda på? Genom erfarna virkesköpare med stor lokalkännedom, samt ett antal smarta tjänster som förenklar skogsägandet, finns BillerudKorsnäs med hela vägen från markberedning till slutavverkning.
– Man kan sälja virke på olika sätt. Du kan antingen själv hugga upp det och leverera vid vägen, eller låta BillerudKorsnäs sköta avverkningen genom en avverkningsrätt, säger Ulf Gustavsson, fältköpschef på BillerudKorsnäs.

Väljer du att låta BillerudKorsnäs ta hand om avverkningen har du en erfaren virkesköpare med dig hela vägen.
– En virkesaffär börjar med en kontakt med någon av våra virkesköpare. Tillsammans kommer ni överens om hur arbetet ska utföras. Därefter följer en detaljplanering av området som tecknas ner i kartor och traktdirektiv. Den följer sedan med till det avverkningslag som ska utföra åtgärden och du kan följa detta på Skogsägarwebben och i Skogsägarappen.

Prioriterad kund

Att ha ett samarbetsavtal med BillerudKorsnäs innebär att du snabbare får hjälp när du som mest behöver det.
– Du blir en prioriterad kund, vilket bland annat innebär att du får snabbare hjälp vid till exempel stormskador, granbarkborreangrepp och annat som kan hända med skogen. Det kan vara svårt att hinna hjälpa alla som drabbats om det är många i samma område, så det kan vara skönt att veta att man är prioriterad i en sådan situation.

Grunden för ett samarbetsavtal med BillerudKorsnäs är skogsbruksplanen, något som alla skogsägare bör ha. Vill du certifiera din skog är samarbetsavtal och skogsbruksplan en förutsättning. En certifiering av skogen är en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att skogen brukas långsiktigt och med hänsyn till kultur och miljö. Att certifiera skogen genom BillerudKorsnäs innebär dessutom en avsevärt lägre kostnad i jämförelse med att själv ordna med certifieringen. På Skogsägarwebben och i Skogsägarappen samlas all information om skogen digitalt och du kan enkelt få tillgång till skogsbruksplanen och alla kontrakt som gäller skogen.
– Att våra virkesköpare är utspridda i landet och har stor lokalkännedom är en fördel. Vi är ett stort och stabilt företag med långsiktiga relationer till våra entreprenörer. På så sätt kan vi försäkra oss om att vi får åtgärderna utförda på ett korrekt och bra sätt. 

Detta erbjuder BillerudKorsnäs

  • Slutavverkning och gallring
  • Markberedning, plantering och röjning
  • Samarbetsavtal
  • Skogsbruksplan
  • Certifiering
  • Virkesköpare med god lokalkännedom
  • Skogsägarwebben och skogsägarappen

Läs mer

Nyhet
19 okt 2021

Komplexa resultat av tillväxtforskning

I SLU:s försöksparker pågår ständigt tester för att jämföra tillväxten mellan gran och tall på olika marker. Ola Langvall, försöksledare vid SLU...
Nyhet
8 okt 2021

Fördubblat skogsförråd på 100 år

Intresset för skog har aldrig varit större än i dag enligt Jonas Fridman, programchef Riksskogstaxeringen. Tack vare mätningen inom...
Nyhet
7 okt 2021

Viltbetesskador är en förlust för skogsbruket

Betesskador på skogen leder till att det svenska skogsbruket förlorar cirka 20,5 miljarder kronor per år i uteblivet förädlingsvärde.