Nyhet
20 apr 2022, 10:08 CET

Tusenfoting på frammarsch

I utvecklingsprojektet Centipede satsar svensk skogsnäring och maskintillverkaren Komatsu Forest på att ta fram en mer skonsam och effektiv skogsmaskin. Nu är projektet inne in i en ny fas.

Den första konceptmaskinen rullade ut för testkörning i Västerbottens skogar den 26 november 2021. Skogsmaskinen är resultatet av projektets andra fas och vi ser nu fram emot att få pröva maskinen på riktigt, säger Göran Andersson, Senior Advisor på BillerudKorsnäs.
─ En maskin är framtagen, som nu utvärderas i fält och genomgår tester innan vi går vidare i projektet. Vi måste komma ihåg att det är just ett utvecklingsprojekt och vi tror att vi behöver korrigera och jobba vidare med vissa saker innan vi når hela vägen, säger Göran.

 

Mindre påverkan, ökad komfort

Det var under 2019 som en förstudie inleddes för att ta fram en skonsam skotare, en maskin som med lågt marktryck ska ge minde markpåverkan i skogen, öka förarkomforten samt sänka bränsleförbrukningen. Kravet är också att maskinen ska öka produktiviteten och möjliggöra ett jämnare virkesflöde till industrin sett över året. Utifrån kravställningen finns nu en konceptmaskin, som inger stora förhoppningar.

 

De flesta av Sveriges skogsföretag ingår i projektets styrgrupp och tillverkaren Komatsu Forest står bakom tekniken. Tillsammans ska de under 2022 fatta beslut om hur projektet tas vidare.
─ Vi hoppas att testerna slår väl ut så att utvecklingen kan gå in i nästa fas så snabbt som möjligt. Tanken är dock att vi fortsatt vill ha möjlighet att justera tekniken innan vi går vidare i projektet. Vis av erfarenhet törs jag inte lova exakt när det sker. Viktigast är att vi först är helt nöjda med produkten, säger Göran.

 

I och med att detta är en helt ny typ av maskin med nya egenskaper klassas den som en LIHS-skotare (Low Impact High Speed). Arbetsnamnet är Centipedeskotare.

Om Centipede

Samarbetet är unikt i sitt slag då de flesta skogsföretagen i Sverige står bakom projektet och på så sätt bidrar i teknikutvecklingen för ett hållbart skogsbruk. Projektet har fått namnet Centipede (som betyder tusenfoting). Deltagare i projektet är BillerudKorsnäs, Holmen, Komatsu Forest, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra Skog.

Läs mer

Nyhet
22 jun 2022

Hög virkeskvalitet i Lettlands lövskogar

Till industrins massaprocess behövs särskilda lövfiber. BillerudKorsnäs lettiska verksamhet förser de svenska bruken med den finaste kvalitet av...
Nyhet
31 maj 2022

Sommartips för skogsbruket

Snart är sommaren här och med den aktiviteter som plantering och röjning. Skogsvårdsledaren Stig Lundgren på BillerudKorsnäs i Österby delar med...
Nyhet
30 maj 2022

Aktivt skogsbruk en klimathjälte visar ny rapport

De senaste 30 åren har skogsbruket och produkter från skogen bidragit med en ökad klimatnytta på 46 procent. Nu fastställs den svenska skogens...