Utdelning

Utdelningen ska uppgå till 50% av nettovinsten. Utdelningen till aktieägarna kommer bl a att vara beroende av BillerudKorsnäs resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter.

 

Årsstämman 2016 beslutade om en utdelning på 4,25 SEK per aktie, vilket motsvarar en utdelningsandel om cirka 49% av nettovinsten.