Mediaportal

I mediaportalen finns bilder från BillerudKorsnäs verksamhet samt på nyckelpersoner och våra produkter. 

Bilderna i mediaportalen är fria att använda i digital publicering och tryck i sammanhang som omfattar BillerudKorsnäs. Om bilderna ska användas i annat syfte krävs tillstånd från BillerudKorsnäs kommunikationsavdelning. Ange alltid ”BillerudKorsnäs” som källa. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta kommunikationsavdelningen.

Klicka här för att komma till mediaportalen.