Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Senaste finansiella rapporter

Årsredovisning 2021

Q1 2022

Fortsatt stark tillväxt och högsta lönsamheten någonsin

BillerudKorsnäs går ihop med Verso och bildar ett ledande företag inom hållbara förpackningsmaterial och papper.

Som ett viktigt steg i genomförandet av 2030-strategin har BillerudKorsnäs förvärvat Verso – en ledande tillverkare av bestruket papper i USA. Sammanslagningen med Verso kommer att bli en hörnsten i BillerudKorsnäs expansion i Nordamerika. På sikt kommer BillerudKorsnäs skapa en av de mest kostnadseffektiva och hållbara produktionsplattformarna i branschen.

Pressmeddelanden

Regulatorisk Pressmeddelande
21 jun 2022

BillerudKorsnäs offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Pressmeddelande
14 jun 2022

Hållbart och formbart –nu utökar BillerudKorsnäs sortimentet av FibreForm®

Det revolutionerande 3D-formbara BillerudKorsnäs FibreForm® erbjuder ett koldioxidsnålt förpackningsalternativ till plast och inbjuder till...
Regulatorisk Pressmeddelande
30 maj 2022

BillerudKorsnäs offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

BillerudKorsnäs årsstämma 2022 ägde rum den 10 maj 2022 på Norra Latin, Stockholm City Conference Center, i Stockholm.
Årsstämma 2022
Den 17 november 2021 höll BillerudKorsnäs en kapitalmarknadsdag på Cirkus i Stockholm.
Läs mer

Kontakt

Lena Schattauer

Director Investor Relations

Phone:+46 8 553 335 10 Mobile: +46 705 955 100 lena.schattauer@billerudkorsnas.com