Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Senaste finansiella rapporter

Årsredovisning 2021

Q2 2022

Finansiellt rekordresultat i ett banbrytande kvartal

BillerudKorsnäs går ihop med Verso och bildar ett ledande företag inom hållbara förpackningsmaterial och papper.

Som ett viktigt steg i genomförandet av 2030-strategin har BillerudKorsnäs förvärvat Verso – en ledande tillverkare av bestruket papper i USA. Sammanslagningen med Verso kommer att bli en hörnsten i BillerudKorsnäs expansion i Nordamerika. På sikt kommer BillerudKorsnäs skapa en av de mest kostnadseffektiva och hållbara produktionsplattformarna i branschen.

Pressmeddelanden

Pressmeddelande
5 aug 2022

Stort intresse i Norge för BillerudKorsnäs nya gröna samarbete

Regulatorisk Pressmeddelande
29 jul 2022

Ökat antal aktier och röster i BillerudKorsnäs

Regulatorisk Pressmeddelande
20 jul 2022

Delårsrapport januari–juni 2022

BillerudKorsnäs årsstämma 2022 ägde rum den 10 maj 2022 på Norra Latin, Stockholm City Conference Center, i Stockholm.
Årsstämma 2022
Den 17 november 2021 höll BillerudKorsnäs en kapitalmarknadsdag på Cirkus i Stockholm.
Läs mer

Kontakt

Lena Schattauer

Director Investor Relations

Phone:+46 8 553 335 10 Mobile: +46 705 955 100 lena.schattauer@billerudkorsnas.com