Varför investera i BillerudKorsnäs

Senaste finansiella rapporter

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Q3 2018

God försäljningsutveckling inom alla affärsområden

Pressmeddelanden

Regulatorisk Pressmeddelande
18 jan 2019

Inbjudan till telefonkonferens/audiocast – Q4 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
15 jan 2019

BillerudKorsnäs tillsätter chef för division Solutions

BillerudKorsnäs meddelar idag att man utser Anders Lundin till chef för Solutions, en av bolagets tre divisioner i den nya organisationen.
Regulatorisk Pressmeddelande
30 nov 2018

BillerudKorsnäs har ingått avtal om förvärv av Bergvik Skog Öst

BillerudKorsnäs har idag ingått bindande avtal med samtliga aktieägare i Bergvik Skog AB om en uppdelning av Bergvik Skog AB:s skogstillgångar...

Kontakt

Christopher Casselblad

Head of Communication & Investor Relations

Phone: +46 8 55 33 35 08 Mobile: +46 730 933 508 christopher.casselblad@billerudkorsnas.com