Varför investera i BillerudKorsnäs

Senaste finansiella rapporter

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Q3 2018

God försäljningsutveckling inom alla affärsområden

Pressmeddelanden

Regulatorisk Pressmeddelande
15 nov 2018

BillerudKorsnäs tillsätter ekonomidirektör

BillerudKorsnäs meddelar idag att man utser Ivar Vatne till ekonomidirektör (CFO). Ivar tar därmed plats i BillerudKorsnäs koncernledning och...
Regulatorisk Pressmeddelande
16 okt 2018

DELÅRSRAPPORT Januari–september 2018

Regulatorisk Pressmeddelande
8 okt 2018

BillerudKorsnäs tillsätter chef för division Paper

BillerudKorsnäs meddelar idag att man utser Helene Biström till chef för Paper, en av bolagets tre divisioner i den nya organisation som trädde i...

Kontakt

Christopher Casselblad

Head of Communication & Investor Relations

Phone: +46 8 55 33 35 08 Mobile: +46 730 933 508 christopher.casselblad@billerudkorsnas.com