Konsensusestimat

  • Årsvis

Definitioner
EBITDA - Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar
EBIT - Rörelseresultat
EPS - Resultat per aktie
DPS - Utdelning per aktie

Analytikernas estimat sammanställs av Infront och baseras på estimaten från analytiker som följer BillerudKorsnäs. Alla uppgifter angående bolagets finansiella utveckling och åsikter från medverkande analytiker är analytikernas egna antaganden och representerar inte bolagets eller dess lednings uppfattning om framtida finansiella utveckling.  

Källa: Infront. I samarbete med Cision