Press & nyheter

Pressmeddelanden

Regulatorisk Pressmeddelande
21 jun 2022

BillerudKorsnäs offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Pressmeddelande
14 jun 2022

Hållbart och formbart –nu utökar BillerudKorsnäs sortimentet av FibreForm®

Det revolutionerande 3D-formbara BillerudKorsnäs FibreForm® erbjuder ett koldioxidsnålt förpackningsalternativ till plast och inbjuder till...
Regulatorisk Pressmeddelande
30 maj 2022

BillerudKorsnäs offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Nyheter

Nyhet
15 dec 2021

Uppdatering av SPAjax-projektet i Frövi

I början av 2021 fattades ett beslut om att investera 2,6 miljarder SEK i en ny sodapanna i Frövi, en investering som är väl förankrad i...
Nyhet
17 nov 2021

BillerudKorsnäs åter i toppen i Dow Jones Sustainability Index 2021

BillerudKorsnäs behåller placeringen som ett av världens mest hållbara företag i branschen. Årets resultat från den globalt erkända...
Nyhet
29 jan 2021

Ny sodapanna i Frövi - En investering i framtiden

Den 28 januari 2021 tog BillerudKorsnäs styrelse beslut om att investera 2,6 miljarder i en ny sodapanna i Frövi. Den nya pannan är planerad att...

Stories

Utmana ditt ekologiska avtryck

En stor del av vårt avfall är tyvärr inte komposterbart, och bör heller inte hanteras som sådant. Det tar i själva verket mycket längre tid än vi
* utom kärlek

Inget bör vara för evigt* inte heller förpackningar

Fyra miljarder ton avfall produceras i världen varje år och plastpartiklar finns i alla våra hav. Hur kommer det att påverka framtida generationer

Röda siffror – hur vi alla kan rädda saftiga tomater

Vi kan alla bidra till att minska matavfallet på jorden. Vad händer och hur vi alla kan göra skillnad.